Krajowe

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania Super User 36
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina Super User 328
Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie Super User 381
Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc Super User 421
„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie” Super User 620
„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie” Super User 840
„Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie” Super User 871
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie” Super User 817
„Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie” Super User 764
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Granicznej, Krasickiego, Makuszyńskiego, Brzechwy oraz łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Słoneczną w Krasnymstawie Super User 819
Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw mariusz 970
„Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” Redaktor Naczelny 1284
„Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie” Redaktor Naczelny 1370
Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw Redaktor Naczelny 1869
”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” Redaktor Naczelny 1784
„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Rejowiecka, Pszczela, Błonie (etap II)” Redaktor Naczelny 1733
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2956
Budowa układu komunikacyjnego ulic „Osiedla Orląt Lwowskich” obejmującego ulicę Armii Krajowej, Kresową, Krańcową i Orląt Lwowskich z łącznikiem do ulicy Granicznej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2691
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II) Redaktor Naczelny 2605
Zaprojektowanie i budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Nr 4 Redaktor Naczelny 2090
Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw Redaktor Naczelny 2315
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2979
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Mostowej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3533
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy i miasta Krasnystaw w m. Wincentów – etap II Redaktor Naczelny 3326
Dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -etap IV Redaktor Naczelny 3125Kalendarz

Galeria