Krajowe

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania Super User 124
Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie Super User 256
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina Super User 404
Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie Super User 527
Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc Super User 533
„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie” Super User 707
„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie” Super User 922
„Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie” Super User 948
„Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie” Super User 881
„Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie” Super User 839
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy: Granicznej, Krasickiego, Makuszyńskiego, Brzechwy oraz łącznika ul. Makuszyńskiego z ul. Słoneczną w Krasnymstawie Super User 887
Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie miasta Krasnystaw mariusz 1041
„Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” 1360
„Termorenowacja Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie” 1444
Zagospodarowanie zielenią terenów Miasta Krasnystaw 1939
”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” 1862
„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Rejowiecka, Pszczela, Błonie (etap II)” 1804
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie 3049
Budowa układu komunikacyjnego ulic „Osiedla Orląt Lwowskich” obejmującego ulicę Armii Krajowej, Kresową, Krańcową i Orląt Lwowskich z łącznikiem do ulicy Granicznej w Krasnymstawie 2769
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w Krasnymstawie (etap II) 2665
Zaprojektowanie i budowa placów zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Nr 4 2153
Przebudowa ulicy Leśnej Krasnystaw 2377
Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie 3052
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Mostowej w Krasnymstawie 3614
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy i miasta Krasnystaw w m. Wincentów – etap II 3423Kalendarz

Galeria