Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 7
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 105
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" Redaktor Naczelny 1511
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” Redaktor Naczelny 1687
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS Redaktor Naczelny 1875
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 1026
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3013
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2651
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury Redaktor Naczelny 2189
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 2084
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2327
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" Redaktor Naczelny 2033
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 1891
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) Redaktor Naczelny 2255
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2180
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw Redaktor Naczelny 2381
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz Redaktor Naczelny 2579
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta Redaktor Naczelny 2567
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych Redaktor Naczelny 2991
Współpraca ponad granicami Redaktor Naczelny 2649
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK Redaktor Naczelny 2521
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2765
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Redaktor Naczelny 2688
Międzynarodowe Centrum Animacji Kultury KDK Redaktor Naczelny 2461
Sport ponad granicami - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców MOSiR Redaktor Naczelny 2434Kalendarz

Galeria