Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce Super User 48
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 793
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 1162
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 748
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" 2205
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” 2317
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS 2571
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego 1797
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie 3610
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie 3267
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury 2768
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego 2655
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie 2959
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" 2651
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie 2491
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) 2836
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie 2777
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw 2969
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz 3236
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta 3209
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych 3675
Współpraca ponad granicami 3250
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK 3175
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie 3411
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej 3326Kalendarz

Galeria