Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 57
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 84
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 179
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" Redaktor Naczelny 1588
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” Redaktor Naczelny 1760
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS Redaktor Naczelny 1959
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 1099
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3091
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2721
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury Redaktor Naczelny 2266
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 2149
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2397
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" Redaktor Naczelny 2114
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 1964
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) Redaktor Naczelny 2326
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2254
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw Redaktor Naczelny 2446
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz Redaktor Naczelny 2656
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta Redaktor Naczelny 2645
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych Redaktor Naczelny 3074
Współpraca ponad granicami Redaktor Naczelny 2724
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK Redaktor Naczelny 2595
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2838
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Redaktor Naczelny 2762
Międzynarodowe Centrum Animacji Kultury KDK Redaktor Naczelny 2532Kalendarz

Galeria