Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 149
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 168
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 244
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" Redaktor Naczelny 1643
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” Redaktor Naczelny 1816
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS Redaktor Naczelny 2016
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 1174
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3150
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2796
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury Redaktor Naczelny 2326
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 2201
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2459
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" Redaktor Naczelny 2187
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2015
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) Redaktor Naczelny 2384
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2320
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw Redaktor Naczelny 2503
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz Redaktor Naczelny 2730
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta Redaktor Naczelny 2709
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych Redaktor Naczelny 3140
Współpraca ponad granicami Redaktor Naczelny 2797
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK Redaktor Naczelny 2660
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2914
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Redaktor Naczelny 2838
Międzynarodowe Centrum Animacji Kultury KDK Redaktor Naczelny 2599Kalendarz

Galeria