Unijne

Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 571
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 701
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 578
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" Redaktor Naczelny 2000
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” Redaktor Naczelny 2148
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS Redaktor Naczelny 2386
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 1548
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3475
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3123
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury Redaktor Naczelny 2624
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 2536
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2793
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" Redaktor Naczelny 2508
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2362
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) Redaktor Naczelny 2704
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2648
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw Redaktor Naczelny 2833
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz Redaktor Naczelny 3089
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta Redaktor Naczelny 3080
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych Redaktor Naczelny 3535
Współpraca ponad granicami Redaktor Naczelny 3128
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK Redaktor Naczelny 3041
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3269
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Redaktor Naczelny 3197
Międzynarodowe Centrum Animacji Kultury KDK Redaktor Naczelny 2951Kalendarz

Galeria