Unijne

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie Super User 640
Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne Super User 820
Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023 Super User 631
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" Redaktor Naczelny 2062
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” Redaktor Naczelny 2198
Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS Redaktor Naczelny 2445
Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 1627
Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3522
Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3177
Poprawa dostępności do obiektów i dóbr kultury w Mieście Krasnystaw poprzez rozbudowę, remont, przebudowę i termomodernizację budynku Krasnostawskiego Domu Kultury Redaktor Naczelny 2672
e-Powiat II – Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego Redaktor Naczelny 2580
Nadbudowa, termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2844
"40 Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010" Redaktor Naczelny 2557
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu przy ul. Rejowieckiej obejmującego ulice Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Jana Zamoyskiego i Mikołaja Sienickiego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2406
Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap) Redaktor Naczelny 2754
Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 2695
Rewitalizacja przestrzeni rynku miejskiego w historycznej zabudowie - Krasnystaw Redaktor Naczelny 2878
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz Redaktor Naczelny 3148
„Krasnystaw w sieci” Informatyzacja działalności jednostek realizujących zadania publiczne Miasta Redaktor Naczelny 3129
Euroregionalne staże – Jak korzystać z funduszy unijnych Redaktor Naczelny 3592
Współpraca ponad granicami Redaktor Naczelny 3174
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KDK Redaktor Naczelny 3092
Stymulowanie rozwoju regionu poprzez modernizację bazy edukacji wczesnoszkolnej w Krasnymstawie Redaktor Naczelny 3323
Młodzi piłkarze w drodze na EURO 2012 - Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej Redaktor Naczelny 3251
Międzynarodowe Centrum Animacji Kultury KDK Redaktor Naczelny 2997Kalendarz

Galeria