Menu Prawa

Spis stowarzyszeń na terenie Miasta KrasnystawGDZIE JESZCZE MOŻESZ OTRZYMAĆ POMOC ?!?


Lokalna Organizacja Turystyczna
"Krasnystaw - Wrota Roztocza"
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.lotkrasnystaw.pl
https://pl-pl.facebook.com/lotkrasnystaw


Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Krasnystaw
SPS Krasnystaw
ul. Łukasińskiego 6A,
22-300 Krasnystaw
tel.: 530 938 454

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK
KRASNYSTAW”
ul. Poniatowskiego 37
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.wodnikkrasnystaw.tk

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 9
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.ksnron.org

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich „KRASNOSTAWIANIE”
ul. Kościuszki 3/21
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.skipk-krasnostawianie.pl
 

Uczniowski Klub Sportowy „NORWID”
ul. Okrzei 5
22-300 Krasnystaw


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.ksozp.prv.pl
 

Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy przy
Zespole Szkół Nr 2
ul. Marka Sobieskiego 5
22-300 Krasnystaw

Krasnostawski Klub Sportowy „KINGA”
ul. Piłsudskiego 48
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Klub Abstynenta „ODNOWA”
ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw
tel: 82 576 16 95

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

www.odnowa-krasnystaw.eu


Stowarzyszenie Integracyjne WINDA
ul. Okrzei 4/5
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 

Stowarzyszenie „Free Wings” Krasnystaw
Gorzków Wieś 77
22-315 Gorzków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.freewings.pl
 


Stowarzyszenie Krasnystaw Biega

ul. Piłsudskiego 48, 
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.krasnystawbiega.pl


Uczniowski Klub Sportowy „ZETKA”
ul. Zamkowa 1
22-300 Krasnystaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Krasnymstawie

Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie

ul. Stokowa
22-300 Krasnystaw

NIP: 564-16-53-968, KRS: 0000127352
REGON: 110678205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Międzypowiatowego w Chełmie
ul. Partyzantów 40
22-100 Chełm 

tel.: 82 563 95 92;
tel.: 82 563 31 71;
www.sbp.pl Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Oddział Krasnostawski
ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw


Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe
www.ksp.krasnystaw.pl 

CHMIELOTY
www.chmieloty.krasnystaw.pl 


Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum"
ul. Kwiatowa 3,
22-300 Krasnystaw 

Stowarzyszenie Twórców Kultury "Paleta"


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,
Koło w Krasnymstawie
Ul. Okrzei 11,
22-300 Krasnystaw
Tel.: 0 603 563 295,
0 504 277 799

Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON,
ul. Szkolna 7/72,
22-300 Krasnystaw,
Tel.: 0 609 767 076„Dzieci z Pasją”
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego
Domu Klultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie,
ul. Piłsudskiego 5a,
22-300 Krasnystaw,
tel.: 82 576 20 97
Klub Piłki Siatkowej KRASNYSTAW
ul. Grunwaldzka 2
22-300 Krasnystaw
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
www.kps.krasnystaw.pl
REGON 360571241, NIP  5641788533
Nr konta bankowego
68 8200 0008 2001 0024 1416 0001


Stowarzyszenie Osób
Represjonowanych
w Stanie Wojennym
ul. Bojarskiego 11
22-300 Krasnystaw

Osoby upoważnione do reprezentowania stowarzyszenia:
Marian Smyk, tel. 662318977
Marta Wawrzyszko, tel. 883779236Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw"
ul. Kołowrót 5
22-300 Krasnystaw
tel. 82576 69 66 ; 501 624 889

www.wspolnykrasnystaw.pl


Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

CZEKAMY NA CIEBIE
URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
PLAC 3-ego MAJA 28,
II piętro, p Nr 2
(wejście obok Apteki)
tel. 82 576-76-60

Zapewnimy Ci:
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • Wsparcie
  • Edukację
  • Pełną dyskrecję

    Siedziba: Plac 3 Maja 28, II piętro, pokój nr 2, (wejście obok apteki) rozpatruje sprawy w każdą środę w godz. 1300 -1630 - Tel. 82 576 76 60
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Przewodnicząca
- poniedziałek - piątek - Urząd Miasta Krasnystaw p. 28, Tel 82 576 21 57 w. 124

Alicja Grabiec - Przewodniczący
Jadwiga Zajączkowska - Z-ca Przewodniczącego
Anna Czwórnóg - Członek
Piotr Galiński - Członek
Jacek Kawęcki - Członek
Joanna Motyka - Członek
Anna Popis- Członek

Złóż wniosek

Wnioski wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Finansowy

Działalność gospodarcza Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Sprawy z zakresu uzależnień
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Oświata

Wnioski dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

Straż Miejska

Powołano miejską radę działalności pożytku publicznego

W dniu 16 marca br. Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Krasnystaw, Burmistrza Krasnegostawu oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na ternie Miasta Krasnystaw.

Osobowy skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie przedstawia się następująco:
1. Przedstawiciele Rady Miasta Krasnystaw:
1/ Andrzej Misiura
2/ Tomasz Tylus
3/ Marcin Wilkołazki
4/ Jan Żydziak

2. Przedstawiciele Burmistrza Krasnegostawu:
1/ Alicja Grabiec
2/ Damian Kozyrski
3/ Andrzej Kmicic
4/ Szczepan Olchowski

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1/ Grzegorz Brodzik
2/ Anna Bukraba
3/ Grażyna Dudek
4/ Leszek Dworucha
5/ Mariusz Kargul
6/ Dariusz Kowalczyk
7/ Ks. Jarosław Kozak
8/ Anna Popis
9/ Andrzej Sosnowski
10/ Bronisława Żuk.

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i projektów strategii rozwoju Miasta;
2) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) typowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie oraz innych zespołów wymagających udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych;
5) wyrażanie opinii w innych sprawach publicznych Miasta, zleconych przez organ wykonawczy samorządu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze posiedzenie RADY, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

Współpraca z NGO

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego "Niepodległa" 2019

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Biuro Programu "Niepodległa" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu ,,Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4 marca 2019 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4 w Lublinie, w godz. 12:00-13:30. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego ,,Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy, czy projekty animacyjno – edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   w terminie do 1 marca 2019 br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami wprowadzonymi dla działalności KGW (KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW) przekazujemy Państwu przyjęte rozwiązania oraz możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich; Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku. Wszystkim zainteresowanym dedykowana jest specjalna strona internetowa - www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl oraz codzienny dyżur koordynatora biura Pełnomocnika rządu ds. MŚP (22) 273-79-61.


Oferta Inewstycyjna

...

Kultura

Zapoznaj się z ofertą kulturalną dla Mieszkańców Krasnegostawu
(www.kultura.krasnystaw.pl)

Krasnystaw jak każde miasto potrzebuje rozwoju i nowoczesności, ale to kultura i tradycja tworzą niepowtarzalny klimat i atmosferę w przestrzeni miejskiej. Dzisiejszy Krasnystaw to miasto ze wschodu Polski, które staje się coraz bardziej europejskie. Krasnystaw jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Między innymi dzięki tym środkom możliwe jest utrzymanie w dobrej kondycji znajdujących się na terenie miasta zabytków, czego doskonałym dowodem jest urokliwy Rynek Miejski. Rynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego, który został wpisany do rejestru zabytków jako przykład założenia urbanistycznego rozwijającego się od czasów średniowiecza. Historia miasta związana jest bowiem z istnieniem warownego grodu Szczekarzew, który został włączony do Polski w 1366 roku przez Kazimierza Wielkiego. Historyczne dzieje pozostawiły po sobie szereg rozmieszczonych na terenie miasta zabytków, które dziś dodają miastu uroku i stanowią atrakcję dla turystów.

Zespół klasztorny pojezuicki.

Cenny przykład zespołu barokowego z początku XVIII wieku, który obejmuje m.in.: Kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego, dziedziniec dawnego klasztoru, kapliczkę przed kościołem, pałac biskupi oraz dawne seminarium. Znajduje się na południowy zachód od Rynku Miejskiego.

Stary zespół klasztorny poaugustiański.

W jego skład wchodzi kościół gotycki z XVI wieku oraz klasztor z II połowy XVII wieku. Umiejscowiony jest w północno-wschodniej części miasta, przy ul. Zamkowej. Obecnie stanowi siedzibę dla Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Nowy zespół klasztorny poaugustiański.

Obejmuje on m.in. dzwonnicę, klasztor i Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej wzniesiony przez rząd carski w latach 1837-39 jako rekompensata za odebrane zakonnikom zabudowania starego klasztoru zbudowanego wg projektu Wawrzyńca Ziółkowskiego.

Rzymsko-katolicki i prawosławny cmentarz grzebalny.

Znajduje się przy ul. Poniatowskiego. Założony w latach 20-tych XIX wieku. Otoczony murem, podzielony na kwatery. Z zachowanymi kaplicami i grobowcami z XIX i początku XX wieku.

Dom Sejmikowy przy Placu 3 Maja 29.

Zbudowany w latach 1926-28 wg projektu Jerzego Siennickiego na siedzibę sejmiku Powiatowego. Najokazalszy dom w pierwszej rynkowej zabudowie.

Krasnystaw to nie tylko zabytki. W mieście funkcjonuje kilka instytucji kultury, które zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych. Najbardziej znane oraz zakorzenione w historii i tradycji okolic Krasnegostawu są „Chmielaki Krasnostawskie”. Miasto było bowiem administracyjno-kulturowym centrum regionu przodującego pod względem uprawy i wysokości zbiorów w chmielarstwie polskim. Rozwój nowoczesnego chmielarstwa przypada w regionie Krasnegostawu na początek XX wieku.

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”.

Pierwsze Chmielaki miały miejsce w 1971 roku, a już 6 lat później nabrały charakteru imprezy ogólnopolskiej. Dziś można powiedzieć, że określenie „ogólnopolskie” w nazwie krasnostawskiego święta powoli zaczyna tracić na aktualności. W Krasnymstawie coraz śmielej i chętniej pojawiają się browary, turyści i twórcy ludowi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Edukacja

Aktualności z przedszkoli i szkół[ zobacz więcej ]

Krasnystaw jest głównym ośrodkiem edukacyjnym w powiecie i ważnym miejscem na mapie edukacyjnej Lubelszczyzny. Krasnostawskie szkoły to unikalne połączenie tradycji z nowoczesnością. Dzięki świetnej kadrze i dobremu wykorzystaniu funduszy zewnętrznych miejskie placówki edukacyjne oprócz wysokiego poziomu edukacji mogą poszczycić się także doskonałymi warunkami lokalowymi i nowoczesnymi przyszkolnymi obiektami sportowymi. Efekty to liczne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie wygrali turniej Coca-Cola Cup 2010 zostając mistrzami Polski w piłce nożnej w kategorii wiekowej 14-16 lat. W mieście znajduje się żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Wśród szkół średnich są licea ogólnokształcące, profilowane, jak również szkoła rolnicza, technikum i szkoła zawodowa. Nie brak także szkół policealnych.

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza.

Pierwsze wzmianki na temat obecnej szkoły pochodzą z końca XIX wieku. W aktualnej siedzibie nauka odbywa się od roku szkolnego 1979/80. W latach 80-tych placówkę rozbudowano, a w 1998 roku oddano do użytku halę sportową będącą największym tego typu obiektu w dawnym województwie chełmskim. W 2005 roku Zespół Szkól Nr 1 obchodził uroczystość 100-lecia istnienia.

Zespół Szkół Nr 5 im. Orląt Lwowskich.

Początki szkoły sięgają roku 1919. Budowę obecnego budynku placówki rozpoczęto w roku 1938. Budynek przeszedł gruntowny remont w 2004 roku, natomiast 5 lat później oddano do użytku kompleks boisk współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II.

Placówka w 2010 roku obchodziła 30-lecie swojego istnienia. W roku 2005 szkoła przyjęła imię Jana Pawła II. Podobnie jak inne krasnostawskie szkoły podstawowe i gimnazja, wyposażona jest w nowoczesne obiekty sportowe i zapewnia wysoki poziom kształcenia.

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły.

Najstarsza szkoła średnia w mieście, otwarta w 1917 roku. Liceum od lat osiąga bardzo dobre wyniki nauczania plasując się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Od 2007 roku szkoła uczestniczy w licznych projektach finansowanych ze środków unijnych.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida.

Szkoła powstała w 1993 roku i z roku na rok konsekwentnie się rozwija. Liceum znajduje się w jednym z najatrakcyjniejszych, odnowionych budynków w centrum miasta. Od 2007 roku szkoła uczestniczy w międzynarodowych projektach polsko-niemieckich.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła znajduje się w miejscu o bogatej historii sięgającej czasów Władysława Jagiełły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ma swe początki w latach 40-tych XX wieku. Placówka posiada bogatą ofertę edukacyjną. Znajduje się tu liceum, technikum, szkoła zawodowa i policealna.

Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

powstała w 1921 roku jako szkoła rolnicza. Aktualnie Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 złożony jest z liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum oraz szkoły zawodowej.

Zespół Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

Szkoła powstała w 1990 roku i od samego początku dba o wysoki poziom kształcenia, co zyskuje odzwierciedlenie w wynikach uczniów. Placówka kładzie duży nacisk na nauczanie języków obcych oraz daje możliwość doboru przedmiotów rozszerzonych każdemu uczniowi.

Ekologia

Miasto podejmuje liczne inicjatywy ekorozwojowe. W trosce o środowisko naturalne na terenie Krasnegostawu prowadzone są inwestycje i działania proekologiczne w gospodarce odpadami m.in. selektywna zbiórka odpadów, zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utworzono także Stały Punkt Zbierania Elektrośmieci. Dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń możliwe jest prowadzenie odzysku surowców wtórnych i produkcji paliwa zastępczego, co pozwala na alternatywny sposób zagospodarowania odpadów poprzez odzysk energii cieplnej a jednocześnie odstąpienie od ich składowania. Wiele z miejskich inwestycji budowlanych wyposażanych jest w kolektory słoneczne. Od 2001 r. Krasnystaw prowadzi proekologiczną gospodarkę komunalną kierując nowoczesną oczyszczalnią ścieków, realizując rekultywację tymczasowego miejskiego składowiska odpadów komunalnych i modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz stale rozbudowując sieć kanalizacji sanitarnej. W 2003 roku Miasto zostało laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Gmina Przyjazna Środowisku” organizowanego pod patronatem prezydenta RP, a od 2007 r. posiada tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”.

W ramach edukacji ekologicznej wśród uczniów krasnostawskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów cyklicznie prowadzone są zajęcia środowiskowe w terenie, spartakiady ekologiczne, plenery malarskie, turnieje wiedzy i konkursy o tematyce przyrodniczej m.in. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Bez Samochodu”, czy „Spotkania z Przyrodą”. Młodzież aktywnie uczestniczy w zbiórkach surowców wtórnych oraz nasadzaniu nowych drzew i krzewów, co jednocześnie przyczynia się do zwiększenia ilości terenów zielonych na terenie Miasta. W obrębie Krasnegostawu znajdują się ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne oraz pomniki przyrody. Od kilku lat Krasnystaw ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy organizacji wszelkiego typu akcji, konkursów i projektów proekologicznych.

Krasnystaw leży w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego położonego na obszarze Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej. Niepowtarzalny krajobraz tworzy urozmaicona rzeźba terenu z mozaiką pól i lasów oraz głębokich lessowych wąwozów. Skierbieszowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 35488 ha, a wraz z otuliną 47967 ha. Lasy stanowią 20% jego powierzchni. Dominuje w nich dąb i buk, a towarzyszą im grab, brzoza brodawkowata i lipa. Największe kompleksy to „Pańska Dolina”, „Orłów”, „Bończa”, „Surhów”, „Łaziska” i „Zabytów”. Na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się dwa rezerwaty: Broczówka (6,17 ha) i Głęboka Dolina (289,12 ha). W rezerwacie Broczówka chronione są murawy oraz fragment lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej. Rezerwat Głęboka Dolina chroni urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami jaworowo-dębowymi z bukiem. Faunę parku reprezentują rzadkie gatunki ptaków takie jak np. myszołów, błotnik stawowy, płomykówka, bocian czarny, perkozy, rybitwa czarna i łabędź niemy. Spośród ssaków, najciekawsze występujące na terenie parku to ryjówka aksamitna, chomik europejski, łasica, bóbr i wydra. Spośród gadów i płazów łatwo tu spotkać jaszczurkę zwinkę, padalca czy zaskrońca oraz żabę trawną i zieloną.

Sport

II PÓŁMARATON CHMIELAKOWY O PUCHAR BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

I PÓŁMARATON CHMIELAKOWY (ARCHIWUM)

"BiegamBoLubię" w Krasnymstawie

Krasnystaw to bez wątpienia miasto sportu. Nowoczesne obiekty i mnogość klubów sportowych powoduje, iż Krasnystaw jest w ścisłej krajowej czołówce miast o najbogatszej ofercie sportowej. Od lat miasto jest gospodarzem wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak V Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Taekwondo WTF, Turniej Mini-Piłki Nożnej, Zawody Zapaśnicze i wiele innych. Istnieje tu 11 klubów, z których najstarszy to MGKS START Krasnystaw powstały w 1944 roku. Miejskie kluby sportowe oferują szereg dyscyplin począwszy od szachów i warcabów, a skończywszy na sportach walki. Zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający Krasnystaw goście mają możliwość korzystania z wielu znajdujących się na terenie miasta obiektów.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

Na terenie MOSiR Krasnystaw znajduje się między innymi zawierająca 6 torów kryta pływalnia, sauna, siłownia, klub fitness, a także 2 korty tenisowe. Ośrodek dysponuje również boiskami treningowymi przy ul. Sikorskiego. MOSiR Krasnystaw odpowiada za organizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym odbywających się na terenie miasta. Jest to także jednostka zarządzającą Stadionem Miejskim i Centrum-Sportowo Rekreacyjnym.

 

Stadion Miejski i Centrum Sportowo-Rekreacyjne.

W budynku Centrum o powierzchni ok. 1500 m2 znajduje się wielofunkcyjna hala do uprawiania sportów walki i gier zespołowych wraz z przebieralniami i pełnym węzłem sanitarnym. Stadion posiada trybuny z ok. 2000 miejsc siedzących i dodatkowe 200 miejsc na balkonie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Płyta do gry ma 105 m długości i 68 m szerokości. Otoczona jest 400 m bieżnią syntetyczną wysokiej jakości umożliwiającą osiąganie dobrych wyników sportowych.

Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej.

Boiska do koszykówki, siatkówki, wrotek (zimą lodowiska), bieżnie lekkoatletyczne, place zabaw, skocznie w dal i wzwyż, skate park, czy też rzutnia do pchnięcia kulą to przykłady obiektów znajdujących się przy Zespole Szkół Nr 5. Wszystkie są ogólnodostępne i wykonane z najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych materiałów. W nowoczesne boiska i place zabaw przystosowane do różnego rodzaju zajęć ruchowych wyposażone są również Zespoły Szkół Nr 1 i Nr 4.
Kalendarz

Galeria