Złote Karpie

Honorowe wyróżnienie pod nazwą „Złote Karpie” nadawane jest od 1998 r. osobom za szczególne dokonania na płaszczyźnie zawodowej, społecznej lub artystycznej, które w sposób znaczący wpływają na rozwój Miasta. Z wnioskiem o nadanie honorowego wyróżnienia mogą występować organizacje pozarządowe działające na terenie Krasnegostawu, grupy co najmniej 50 mieszkańców, członkowie Kapituły oraz laureaci wyróżnienia.

Wnioski o nadanie „Złotych Karpi” można składać w biurze Rady Miasta Krasnystaw do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wyróżnienie wręczane jest przez Burmistrza Krasnegostawu i Przewodniczącego Kapituły na uroczystej sesji Rady Miasta Krasnystaw.

Dane biograficzne laureatów Złotych Karpi są aktualne na dzień nadania wyróżnienia.

W dotychczasowych edycjach „Złote Karpie” otrzymali:
Kalendarz

Galeria