Aktualności

Krasnystaw coraz więcej inwestuje!

W ogłoszonym przez czasopismo samorządowe „Wspólnota” rankingu – Wydatki  inwestycyjne samorządów znalazło się również Miasto Krasnystaw. Z opublikowanych statystyk odnoszących się do lat 2014-2016 wynika, że Krasnystaw uplasował się na 43 pozycji wśród 267 miast powiatowych w Polsce. Średnie wydatki inwestycyjne w naszym mieście w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 706,02 zł, przy średniej wojewódzkiej 302,84 zł.

Jest to ogromny sukces, tym bardziej że w porównaniu do ostatniego rankingu pozycja Krasnegostawu wzrosła o 10 miejsc.


Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Trzynastego  października w sali widowiskowej  Krasnostawskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowana przez Urząd Miasta i Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

IX Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw


                                                                                              Krasnystaw, dnia 4 października 2017 r.                                                                          ZAPROSZENIE

Na podstawie § 12 oraz § 13 Statutu Rady Seniorów Miasta Krasnystaw stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/261/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie  powołania Rady Seniorów Miasta Krasnystaw oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Lub z 2014 r. poz. 889) zwołuję IX Sesję Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu  11 października 2017 r. /środa/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

4.      Informacja przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Zdrowie seniora – informacja dotycząca reformy służby zdrowia.

7.      Działalność MOPS – ocena zasobów pomocy społecznej – zamierzenia na przyszłość.

8.      Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.

9.      Informacja o organizacji i efektach imprezy „Chmielaki Krasnostawskie”.

10.  Informacja dotycząca możliwości zorganizowania V Senioriady.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i sprawy różne.

13.  Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Seniorów

/-/  Urszula Hus


DZIEŃ PRAW RODZINY

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił DZIEŃ PRAW RODZINY obchodzony 22 października każdego roku.

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny wystosował apel do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszystkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich osób dobrej woli o propagowanie i promocję praw rodziny we wspólnotach lokalnych i regionalnych.

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń oraz wspieranie pozytywnych zjawisk winno być przedmiotem naszej troski oraz wspierania rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny, wydaną w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Karta znajduje się na stronie internetowej akcji pod adresem:

www.prawarodziny.pl/o-nas

Informacja


Inforomacja


Dzień Uśmiechu

Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu, który w 2017 r. przypada na 6 października Fundacja "Dr Clown" rozdawała dzieciom zabawne upominki. Jak przystało na tą organizację obdarowani otrzymali noski clown’a.

Imprezę w Krasnymstawie zorganizował Pan Jarosław Sedłak - przedstawiciel Fundacji. Pomagała mu m.in. Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu i Krzysztof Gałan – Sekretarz. Pomimo silnego wiatru na Placu 3 Maja stawili się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie. Jak można się domyślić atmosfera była bardzo wesoła, a na każdej twarzy gościł szeroki uśmiech.

Czytaj więcej...

XXX Sesja Rady Miasta

6 października odbyła się XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przybliżyła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Czytaj więcej...

Głosujmy na Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie”.

Bibliotekarze proszą o wsparcie: wejdź na stronę www.wspolneczytanie.pl

i zagłosuj na Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie

w konkursie

„Przerwa na wspólne czytanie”.

Krasnostawska biblioteka zgłosiła swój udział w internetowym konkursie „Przerwa na wspólne czytanie” Kinder Mleczna Kanapka. Od 2 października do końca miesiąca można raz dziennie głosować na naszą bibliotekę, co zwiększa szansę wygrania atrakcyjnych nagród ufundowanych przez organizatora akcji. Placówki, które zdobędą największą liczbę głosów otrzymają zestawy 250 książek dziecięcych oraz dwie wygodne pufy przeznaczone do wspólnego czytania. Nagrody zostaną włączone do księgozbioru, tak by mogły służyć wszystkim najmłodszym czytelnikom. Jak zapewniają pomysłodawcy konkursu czytanie rozwija język dziecka i jego wyobraźnię, a także uczy empatii i pozytywnych zachowań. Wspólne czytanie pogłębia relację rodzica z dzieckiem, sprzyja budowaniu bliskości i umożliwia twórcze spędzanie wolnego czasu.

Głosowanie kończy się 31 października, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona tydzień później.

ANKIETA zainteresowania mieszkaniem w programie Mieszkanie Plus

Czytaj więcej...

Ambasador USA w Krasnymstawie

W ostatnią sobotę tj. 30 września Krasnystaw odwiedził Paul Wayne Jones – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. W programie wizyty było m.in. zwiedzanie parku miejskiego oraz Dworku Starościńskim. Nie obyło się też bez degustacji lokalnych potraw.

Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

WA. 0002.XXX.2017

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
      a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
      b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
      c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
               udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;
      d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
      e)     w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
              Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich;
 1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r.
 3. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka

Informacja dla mieszkańców

Urząd Miasta Krasnystaw informuje, że w dniach 29 – 30 września 2017 r. będą wykonywane prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Rynku Miejskiego.

Z uwagi na powyższe w tych dniach prosimy o zachowanie ostrożności oraz  zastosowanie się do ewentualnych zaleceń Wykonawcy w/w prac.
Kalendarz

Galeria