Aktualności

Zapraszamy!


Zmiana organizacji ruchu w czasie Chmielaków 2017

Informujemy, że w czasie trwania Chmielaków Krasnostawskich 2017 nastąpią znaczne zmiany w organizacji ruchu, i tak:

 1. Dnia 17 sierpnia (czwartek) od godz. 06:00 wyłączona z ruchu zostanie pierzeja południowa Placu 3-go Maja (przy Ratuszu), jednocześnie nastąpi uruchomienie przejazdu w obu kierunkach ulicą Jezuicką, przy zachowaniu pierwszeństwa ruchu na zwężonym odcinku drogi.

Czytaj więcej...

Wnioski do Programu Rodzina 500+

Wnioski do Programu „Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od  1 sierpnia 2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r.  można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. 2017/2018 Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus".

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w MOPS , Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9. / parter budynku/

Czytaj więcej...

XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

28 lipca odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o działaniach Burmistrza Krasnegostawu zaprezentował Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk.

Czytaj więcej...

Program EKODOM


InformacjaCzytaj więcej...

Informacja


Informacja


XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)    zmieniająca Uchwałę Nr III/3/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;
d)    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku;
9. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 


/-/  Janusz Rzepka

Wizyta na Ukrainie

W dniach 15 - 16 lipca czteroosobowa delegacja Miasta Krasnystaw uczestniczyła w obchodach Dnia Turijska – naszego miasta partnerskiego na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Wizyta gości z Chin

12 lipca Urząd Miasta gościł delegację studentów z Chin. Młodzi Chińczycy, na co dzień studiujący w polskich miastach, odwiedzili Krasnystaw na zaproszenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, gdzie będą odbywać praktyki. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Starosta Janusz Szpak oraz Prezes OSM Tadeusz Badach wraz z Wiceprezesem Mirosławem Fideckim.

Czytaj więcej...

Dwa srebrne medale Norberta Zacharzyńskiego na Mistrzostwach Polski w Pływaniu

W  dniach 7-9 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów  Młodszych 14 Lat na obiektach WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA OSiR w Olsztynie. Organizatorami zawodów na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących na terenie Rynku Miejskiego

Ekspertyza dendrologiczna oceniająca stan zdrowotny, statykę oraz bezpieczeństwo w otoczeniu drzew wykonana przy użyciu tomografu akustycznego z dnia 25 maja 2017 roku - część opisowa.

Plik do pobrania
Kalendarz

Galeria