Aktualności

Rada Seniorów Miasta Krasnystaw zaprasza!


15.11.2018 r. - Konferencja Profilaktyki Nowotworowej


Ważna informacja dla użytkowników wieczystych!

Szanowni Państwo, w dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U 2018, poz.1716), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Ustawa obejmuje wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub  wielorodzinnymi, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Osiedle Rońsko - zmiana terminu odbioru odpadów

Odbiór odpadów za dzień 12 listopada odbędzie się w dniu 14 listopada (środa).

Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się

w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie 1400 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

Czytaj więcej...

Zapraszamy!

W dniach 11 listopada 2018 roku w Krasnymstawie odbędą się powiatowe obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z okazji tej pięknej, okrągłej rocznicy, Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Niepodległości przez Polskę w powiecie krasnostawskim organizuje, wspólnie z naszym Miastem, podniosłą oraz wartą zapamiętania uroczystość.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Krasnystaw będzie nieczynny w dniu 12 listopada br.

Informujemy, że Urząd Miasta Krasnystaw będzie nieczynny w dniu 12 listopada 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Lublinie

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Honorowym Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada zapraszają do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj więcej...

Skrzynia Pamięci - zachęcamy do wspólnej akcji

W dniu 11 listopada 2018 roku, z okazji obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, odbędzie się uroczyste zapieczętowanie Skrzyni Pamięci. Każdy z mieszkańców ma możliwość ofiarowania do "kapsuły" pamiątek, które po latach staną się cenne dla historyków. Rzeczy przyjmowane będą codziennie, od godziny 8:00 do 16:00, w budynku Muzeum Regionalnego  do dnia 10 listopada 2018 roku. W szczególności zachęcamy do umieszczania takich pamiątek jak: aktualne zdjęcia, listy opisujące współczesne życie, odezwy do przyszłych pokoleń, czy też innych drobnych przedmiotów, będących świadectwem naszych czasów.

Czytaj więcej...

Zaproszenie - WKU Chełm

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących naboru do różnych form służby wojskowej, zachęcamy do odwiedzenia w dniach 24-25.11.2018 r. punktu informacyjno - promocyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, który zostanie rozstawiony w Rynku Miejskim. Mobilny punkt organizowany jest w ramach kampanii MON "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Będzie czynny w godzinach 09.00-17.00.

Informacja

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że bieżąca, VII kadencja rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast upływa z dniem 16 listopada 2018 r.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wybrani w wyborach samorządowych w bieżącym roku obejmują urząd po złożeniu ślubowania podczas inauguracyjnej Sesji Rady Gminy. Jej  zwołanie należy do zadań Państwowego Komisarza Wyborczego, który ustala jej termin w ciągu 7 dni od zakończenia tej kadencji, czyli po 16 listopada br.

Spotkanie informacyjne w sprawie montażu kolektorów słonecznych

Informujemy, że w dniu 21 listopada br. w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 (I piętro) odbędą się trzy spotkania informacyjne, dotyczące realizacji projektu pn."Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne", podczas, których eksperci przedstawią szczegółowe informacje związane z montażem kolektorów, szacunkowe koszty instalacji oraz warunki i wymogi związane z jej montażem.  Na spotkania zapraszamy mieszkańców, którzy podpisali z Miastem Krasnystaw umowy użyczenia swoich nieruchomości do realizacji projektu.

Zebrania odbędą się w następujących godzinach:
• 10.00
• 13.00
• 17.30

Czytaj więcej...

100-lecie odzyskania niepodległości

Kalendarz

Galeria