Aktualności

10-lecie Czasopisma Artystycznego „Nestor”

20 czerwca w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji 10-lecia „Nestora” połączona z promocją 40. jubileuszowego wydania czasopisma. Uroczystość otworzył dyrektor KDK Damian Kozyrski, witając licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał redaktor naczelny „Nestora” Andrzej Misiura, który przedstawił historię powstawania czasopisma, dziękując wszystkim autorom, współpracownikom oraz sponsorom wydawnictwa.

Czytaj więcej...

Zapraszamy


Uroczystość nadania imienia Przedszkolu nr 8 w Krasnymstawie

Data 14.06.2017r. wpisała się na stałe w historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia odbyła się w naszej placówce szczególna uroczystość… Przedszkolu nr 8 w Krasnymstawie nadano imię „Teatralnej Ósemki”.

Czytaj więcej...

XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                      Krasnystaw, dnia 23 czerwca 2017       

                                                                

                                                                          ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. /środa/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

4.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                       WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                    /-/ Janusz Rzepka


„Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”

17 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka po hasłem „Grunt to rodzina”.

W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z otoczeniem oraz zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta, Agnieszka Pocińska- Bartnik - Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Alicja Grabiec - Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Waldemar Fedorowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Festyn rodzinny otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak wraz z przedstawicielami władz miejskich życząc wszystkim uczestnikom miłej i niezapomnianej imprezy.

Czytaj więcej...

XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

22 czerwca odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Edward Kawęcki.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Czytaj więcej...

Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.

Czytaj więcej...

XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
9 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie;
10. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017:
- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
11. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
12. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2017 roku.
13. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ EDWARD  KAWĘCKI

Mój piękny balkon 2017

Zachęcamy mieszkańców Krasnegostawu do wzięcia udziału w corocznym konkursie „Mój piękny balkon, posesja”, którego organizatorem jest Samorząd Miasta Krasnystaw we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz Krasnostawską Spółdzielnią Mieszkaniową. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: najładniejsza posesja, najładniejszy balkon oraz najładniejszy ogródek przy bloku. Jego uczestnikami mogą być właściciele mieszkań i posesji położonych w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć do dnia 7 lipca br. w  formie papierowej w Urzędzie Miasta Krasnystaw (Plac 3 Maja 29) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Formularz karty zgłoszenia znajduje się poniżej. Można go również pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, siedzibie TBS oraz KSM.

Czytaj więcej...

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

Czytaj więcej...

Ponad milion złotych dla krasnostawskich podstawówek

W dniu 31 maja br. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”. Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia ogólnego w miejskich szkołach podstawowych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach objętych wsparciem oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Czytaj więcej...

Zapraszamy


490-lecie Przedmieścia Zastawie

11 czerwca odbyły się uroczyste obchody 490-lecia Przedmieścia Zastawie. Uroczystość rozpoczęła msza polowa, celebrowana przez ks. Henryka Kapicę. Następnie sołtys Przedmieścia Zastawie Małgorzata Orłowska otworzyła oficjalną część obchodów witając wszystkich gości. W kolejnym punkcie imprezy głos zabrała Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Czytaj więcej...
Kalendarz

Galeria