Aktualności

Zapraszamy do "Jedynki"!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej prowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnymstawie. Zapisy potrwają do 31 maja 2018 roku. Poniżej przedstawiamy bogatą ofertę edukacyjną przygotowaną dla uczniów.
Tradycyjna Majówka z Karpiem 2018!

Czytaj więcej...

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja


Grażyna Jeromin - Gałuszka w Miejskiej Bibliotece Publicznej!


Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków!


Zaproszenie - obrady XI Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Przewodnicząca

Rady Seniorów Miasta Krasnystaw


Krasnystaw, dnia 16 kwietnia 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. /środa/ o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podsumowanie pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za okres 2014-2018.

6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw.

7. Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu.

8. Informacja o planowanym przebiegu IV Senioriady.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski i sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca Rady Seniorów

  

/-/  Urszula Hus

Wymianka książka za książkę


Oświadczenie


Obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uroczystości związane z 78. rocznicą Zbrodni Katyńskiej zorganizowane zostały w piątek 13 kwietnia 2018 r. Obchody otworzyła prelekcja w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, gdzie okolicznościowy referat wygłosił przedstawiciel IPN dr hab. Jacek Wołoszyn.

Następnie w Kościele pw. Franciszka Ksawerego uroczystą mszę świętą w intencji ofiar odprawił ks. Prałat Henryk Kapica. Organizatorami wydarzenia byli Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski oraz Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu.

Czytaj więcej...

Z archiwum historii

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Seniorów!

W kwietniu bieżącego roku kończy się pierwsza kadencja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Cztery lata funkcjonowania Rady pokazały, że ciało to jest naszemu Miastu bardzo potrzebne. Radni – Seniorzy zgłaszali wiele interpelacji, przedstawiali szereg pomysłów na rozwój Krasnegostawu, a przede wszystkim aktywnie uczestniczyli w organizacji wielu imprez i wydarzeń. Bogactwo ich pracy i zaangażowania pokazują, że należy kontynuować tą wspaniałą inicjatywę w kolejnych latach.

Czytaj więcej...

Wybory do Rady Seniorów

Czytaj więcej...

Obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Kalendarz

Galeria