Aktualności

Hanna Mazurkiewicz Samorządowcem Roku 2017

Tytuł "Samorządowca Roku 2017" Miasta Krasnystaw, w Plebiscycie Super Tygodnia Krasnostawskiego, otrzymała Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu. Na podium uplasowali się także Marcin Wilkołazki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, który zajął drugie miejsce oraz na miejscu trzecim Stanisław Dębski - Przewodniczący Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów. Gratulujemy również Łukaszowi Berezie - sołtysowi kol. Krakowskie Przedmieście, który otrzymał miano "SUPER Sołtysa" Miasta Krasnystaw, zajmując jednocześnie 5 miejsce w powiecie oraz Małgorzacie Orłowskiej - sołtysowi Przedmieścia Zastawie, która zajęła 2 miejsce i 9  w powiecie krasnostawskim. 


UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA KRASNYSTAW!

Dnia 27 lutego zostaną podjęte działania konserwacyjne rzeźb przy ulicy Okrzei.
Zadanie wykona PGK Sp. z o.o.
Po wykonaniu prac, rzeźby wrócą na swoje miejsce.

Zaproszenie - Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Krasnystaw, 23.02.2018 r.


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opinia MRDPP do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 r.

3. Opinia MRDPP do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw” oraz przyjęcia zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tego tytułu.

4. Omówienie zadań MRDPP – przyjęcie Planu Pracy na 2018 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Miejskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego

Krzysztof  Gałan

Zmarł Wójt Gminy Krasnystaw - Janusz Korczyński


Wykłady w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zapraszają na wykłady z cyklu Akademia Niepodległości, które zostaną zorganizowane w dniu 27 lutego 2018 r. w refektarzu Muzeum Krasnystaw (ul. Piłsudskiego 5a). O godz. 12:00 odbędą się wykłady dla młodzieży szkolnej, a o godz. 17:00 wystąpienia otwarte. Projekt uzyskał Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Czytaj więcej...

"Bezpieczni w służbie i w pracy"

Dnia 20 lutego 2018 roku w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie dotyczące zasad samoobrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organizatorem spotkania był Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Wydarzenie zorganizowano w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej pn.: „Bezpieczni w Służbie i w pracy”. Celem niniejszej działalności jest ukazanie różnych metod i technik radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną awanturniczych petentów, a także uzyskanie wiadomości o tym, jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy oraz jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym.

Czytaj więcej...

Aktualności ze szkół i przedszkoli 31 stycznia - 20 lutego

Prezentujemy kolejne podsumowanie działań krasnostawskich szkół i przedszkoli. Serdecznie dziękujemy instytucjom za nadesłane wiadomości. W artykule m.in. o Dniach Babci i Dziadka, zajęciach edukacyjnych, imprezach szkolnych oraz balach gimnazjalnych. Zachęcamy do przesyłania informacji na temat organizowanych wydarzeń. Miłej lektury!

Czytaj więcej...

XXXIII SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw odbyła się 15 stycznia 2018 r. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka. Pierwszym punktem spotkania było złożenie oficjalnego ślubowania przez nowo wybranego radnego, któremu Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie wręczył zaświadczenie o objęciu mandatu.

Czytaj więcej...

Newsletter - Biznes Lubelskie


Czytaj więcej...

Prelekcja na temat: JAN CZUBA PS. "WUJEK"

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Z archiwum historii” – dr Ryszard Maleszyk wygłosi prelekcję dotyczącą Jana Czuby ps. „Wujek”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej KDK.

Czytaj więcej...

Gala z okazji Urodzin Miasta!


Koncert z okazji Dnia Kobiet!

Agencja odwołała spektakl? Krasnostawski Dom Kultury i z takich opresji potrafi wyjść z sukcesem. W kilka dni zorganizował na to miejsce kolejne, szczególne wydarzenie - Koncert Mateusza Krautwurst'a. Serdecznie zapraszamy udziału W artykule prezentujemy plakat wydarzenia.

Czytaj więcej...

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA KRASNYSTAW!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że na terenie powiatu chełmskiego stwierdzono 7 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. W przypadku znalezienia padłego dzika należy bezzwłocznie zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie nr tel. 695-480-295.

Czytaj więcej...
Kalendarz

Galeria