Aktualności

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!


Zajęliśmy 9 miejsce w "Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017"

Gmina Miejska Krasnystaw znalazła się w pierwszej dziesiątce „Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017”, opracowanego przez Urząd Statystyczny w Lublinie. Zajęliśmy zaszczytne 9 miejsce, które zgodnie z założeniem rankingu, świadczy o wysokim poziomie społeczno-gospodarczym naszej gminy na tle województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Krasnystaw nagrodzony za rewitalizację dworku

Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu odebrała 5 grudnia I nagrodę w konkursie "Złota Kielnia". Zwyciężyliśmy w kategorii "Rewaloryzacja zabytków".

Czytaj więcej...

XXXI Sesja Rady Miasta

W środę 29 listopada 2017 r. na Sali Sejmikowej odbyła się XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Janusz Rzepka.

Czytaj więcej...

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej


Koncert Piotra Jaworskiego "Winter wonderland"

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zaprasza na koncert Piotra Jaworskiego "Winter wonderland", który odbędzie się 3 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Refektarzu Muzeum Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5a.

Czytaj więcej...

Tymon Tymański wystąpi w KDK!

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza 2 grudnia o godz. 19.00 do Sali Widowiskowej na koncert Tymona Tymańskiego. Artysta przedstawi repertuar złożony głównie z utworów zespołu The Beatles. Będą to autorskie interpretacje hitów bandu wszechczasów w świeżych, współczesnych aranżacjach. Nie powinno także zabraknąć kompozycji z płyt formacji, których Tymański był założycielem lub liderem tj. Kur, The Transistors czy Tymon i Trupy. Bilety na koncert w cenie 25 zł w listopadzie i 30 zł w grudniu do nabycia w kasie KDK i na stronie www.bilety.krasnystaw.pl

Czytaj więcej...

Krasnystaw na XXV Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie

Promocja turystyki miejskiej jest ważnym zadaniem wydziału organizacyjnego miasta. W miarę możliwości staramy się uczestniczyć w targach i festynach odwiedzanych przez potencjalnych turystów, zachęcając do odwiedzenia malowniczego Krasnegostawu.

Czytaj więcej...

Ambitny budżet na 2018 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w dniu 15 listopada br. złożyłam projekt przyszłorocznego budżetu miasta Krasnystaw. Przygotowany dokument, zgodnie z procedurą zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta na grudniowej sesji budżetowej.

Czytaj więcej...

Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dnia 16 listopada 2017 r. uroczyście obchodzono Dzień Seniora. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy i sympatycy DDPS oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Zbiórka w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" już w najbliższą niedzielę

Informujemy, że w najbliższą niedzielę, tj. 26 listopada 2017 r. na terenie Krasnegostawu odbędzie się zbiórka uliczna darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Organizatorzy podkreślają, że zgodnie z ideą i regulaminem akcji zbierane są wyłącznie dary rzeczowe.

Czytaj więcej...

XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                            Krasnystaw, dnia 22 listopada 2017 r.

                                                                  ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)    zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)    w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

f)    w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

g)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

h)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie;

i)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie;

j)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;

k)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy: Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i  Kościuszki w Krasnymstawie;

9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2016/2017.

10.    Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

11.    Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na  2017 r.

12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                 /-/ Janusz Rzepka

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider/Liderka Roku 2017 Powiatu Krasnostawskiego

W imieniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Krasnystaw PLUS" zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Lider/Liderka Roku Powiatu Krasnostawskiego 2017".

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gmin Powiatu Krasnostawskiego, którzy popularyzują postawy liderskie wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...
Kalendarz

Galeria