SPORTOWA GMINA

Wyróżnienia "Sportowa Gmina" przyznawane są w ramach programu "budujemy Sportową Polskę" prowadzonego przez Polski Klub Infrastruktuy Sportowej. Miasto Krasnystaw zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” w latach 2010, 2011 i 2012.

Głównym celem wyróżnienia "Sportowa Gmina" jest promocja tych samorządów, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie.

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest na podstawie oceny ankiet konkursowych przez kapitułę wyróżnienia w składzie: Monika Filipiuk (Specjalista ds. funduszy UE), Grażyna Rabsztyn (Członek Zarządu Fundacji „Centrum Edukacji Olimpijskiej”), Krzysztof Miklas (dziennikarz i komentator sportowy), Danuta Burzyńska (redaktor naczelna miesięcznika „Builder”), Norbert Skupiński (redaktor naczelny miesięcznika „sportplus”).

Przy przyznawaniu wyróżnień ocenie podlega:

- Stan bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie.

- Nakłady gminy na infrastrukturę sportową.

- Planowane inwestycje sportowe.

- Nakłady gminy na sport powszechny, w szczególności sport dzieci i młodzieży.

- Wkład gminy w rozwój sportu wyczynowego.

- Formy wspierania przez gminę sportu niepełnosprawnych.

- Działania gminy na rzecz popularyzacji aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców.

- Rodzaj imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w gminie oraz zaangażowanie gminy w ich organizację oraz promocję.

- Pomoc gminy w działalności organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych.

Polski Klub Infrastruktury Sportowej, który jest inicjatorem konkursu „Sportowa Gmina” i prowadzi program „budujemy Sportową Polskę” został powołany do życia na początku czerwca 2005 roku w odpowiedzi na potrzeby oraz oczekiwania środowiska osób, firm, gmin i instytucji działających na rzecz rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Miasto Krasnystaw będące jednym z najlepiej wyposażonych w infrastrukturę sportową miast w Polsce oraz Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec są członkami klubuod września 2010 roku.
Kalendarz

Galeria