SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI

„Samorządowy Lider Edukacji” to program, w ramach którego Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego akredytuje i certyfikuje gminy i powiaty z całej Polski mogące pochwalić się osiągnięciami w rozwoju edukacji, sportu i działalności na rzecz młodzieży na swoim terenie. Miasto Krasnystaw otrzymało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w latach 2011, 2012 i 2013. Ponadto w latach 2011 i 2013 Krasnystaw wyróżniono certyfikatem i statuetką „Primus”, a w 2012 roku Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec został osobiście wyróżniony certyfikatem i statuetką „Mecenas Wiedzy”.

Statuetka "Primus" przyznawana jest samorządom, które zdobyły największą liczbę punktów spośród gmin certyfikowanych jako "Samorządowy Lider Edukacji", natomiast "Mecenas Wiedzy" to wyróżnienie przyznawane prezydentom, burmistrzom i wójtom wykazującym się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich gminach nowoczesnej edukacji i budowania fundamentów gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym.

O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz nagród specjalnych decyduje zespół recenzentów złożony z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. W komisji zasiadają ponadto m.in. prof. dr hab. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago; prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego, prof. Halina Rusek - socjolog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego program certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” został objęty patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa oraz służy podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.
Kalendarz

Galeria