PRZEJRZYSTA POLSKA

Krasnystaw jest jednym z miast, które w 2005 roku uzyskały certyfikat „Przejrzysta Polska” sygnowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Agory, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Fundacji im. S. Batorego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” trwała od stycznia do grudnia 2005 roku. Służyła promowaniu uczciwości i skuteczności w samorządach, pobudzaniu aktywności społecznej a przez to poprawie jakości życia publicznego.

Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami samorządowymi i lokalną społecznością chcą poprawić standardy sprawowania władzy i administrowania, wyeliminować korupcję i inne formy patologii.

Do akcji zgłosiło się prawie 800 samorządów z całej Polski, w tym 38 samorządów z województwa Lubelskiego.

Samorządy uczestniczące w akcji realizowały co najmniej 6 zadań obowiązkowych - po jednym z sześciu zasad dobrego rządzenia:

Zasada przejrzystośc

i• Zasada braku tolerancji dla korupcj

i• Zasada partycypacji społecznej

Zasada przewidywalności

Zasada fachowości

Zasada rozliczalnościAkcję „Przejrzysta Polska” prowadziła „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Agory, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu przeciwko korupcji fundacji im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Patronat medialny nad Akcją objęła Telewizja Polska i Polskie Radio.
Kalendarz

Galeria