AKTYWNE MIASTO

Miasto Krasnystaw zostało wyróżnione certyfikatem "Aktywne Miasto" w latach 2011 i 2012.  Pomysłodawcy Konkursu "Aktywne Miasto" podkreślają, że nie zasobność budżetu, jakim dysponuje miasto, a jego duch sportowy oraz działania związane z aktywizacją i promowaniem sportu w mieście decydują o jego prawdziwej wartości.

Liczy się kreatywność, inwencja oraz identyfikacja ze sportem. W konkursie "Aktywne Miasto" doceniany jest ciekawy pomysł i godne naśladowania idee – począwszy od tworzenia małych klubów sportowych, poprzez działania na rzecz programów społecznych i rekreacji w miastach, po wsparcie sportu amatorskiego i profesjonalnego oraz jego promocji - wszystko co składa się na budowanie aktywnego społeczeństwa.

Konkurs ma na celu:

•       Promocję miast aktywnie działających w sferze sportu amatorskiego i rekreacji,

•       Promocję zdrowego stylu  życia, rekreacji i sportu,

•       Kreowanie pozytywnego wizerunku aktywnych miast,

•       Rozwój świadomości, że sport jest sposobem na życie i jego integralną częścią,

•       Aktywizację miast i działań na rzecz sportu amatorskiego oraz rekreacji,

•       Rozwój aktywności fizycznej.

Właścicielem praw do Programu i Konkursu "Aktywne Miasto" jest SPORTWISE GROUP  - jedna z najdłużej działających agencji marketingu sportowego w Polsce, od lat aktywnie promująca ideę rozwoju rekreacji  w miastach i promocji miast przez sport. SPORTWISE GROUP zorganizowało także I edycję konkursu. W 2012 roku organizatorem konkursu "Aktywne Miasto" została agencja marketingu sportowego POLISH SPORT PROMOTION z Warszawy.
Kalendarz

Galeria