Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 3054/1

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 3054/1
o powierzchni 2,6223 ha, położona przy ulicy Kościuszki 79

Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona;
- 1 km od centrum miasta;
- sugerowane przeznaczenie – przemysł, składy, bazy.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK ø 600 mm; Vipro
woda TAK ø 100 mm; PCV
energia elektryczna TAK
gaz TAK ø 150 mm; PE; śred. ciśnienia

Osoba do kontaktu:

Henryka Bielak, Wydział Finansowy,
Plac 3-go Maja 29, Pokój nr 35, Tel. (0-82) 576-21-57 wew. 146
Kalendarz

Galeria