Nieruchomość oznaczona jako działki Nr 139/1, 139/2, 139/3Nieruchomość oznaczona jako działki Nr 139/1, 139/2, 139/3
o powierzchni 2,2150 ha, położona w pobliżu ulicy Rejowieckiej

 

Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona;
- położona w sąsiedztwie Rejonowego Zakładu Energety-cznego;
- 50 m od drogi wojewódzkiej nr 812 do Chełma i Zamościa;
- 3 km od centrum miasta;
- sugerowane przeznaczenie – przemysł, składy, bazy.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK ø 200 mm; PCV
woda TAK ø 110 mm; PCV
energia elektryczna TAK
gaz TAK

ø 65; stal; średniego ciśnienia

Osoba do kontaktu:
Henryka Bielak, Wydział Finansowy, 
Plac 3-go Maja 29, Pokój nr 35, Tel. (0-82) 576-21-57 wew. 146Kalendarz

Galeria