Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 705

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 705
o powierzchni: 1,5342 ha, położona przy ulicy Nieczaja 12


Charakterystyka:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona;
- graniczy z rzeką Wieprz;
- 200 m od drogi wojewódzkiej nr 812 do Chełma i Zamościa;
- 500 m od centrum miasta;
- sugerowane przeznaczenie – usługi, handel.

Uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna TAK

o 200 mm; PCV

woda TAK o 100 mm; AC
energia elektryczna TAK
gaz TAK

o 32 mm; stal; śred. ciśnienia

Osoba do kontaktu:
Henryka Bielak, Wydział Finansowy, 
Plac 3-go Maja 29, Pokój nr 35, Tel. (0-82) 576-21-57 wew. 146

Kalendarz

Galeria