Złote Karpie - 2009 r. - XII Edycja


Ks. Roman Skowron

ur. 29.05.1958 r.
Od 2004 r. Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, pomysłodawca „Wakacji z Bogiem” dla dzieci z najuboższych rodzin, prowadzi kuchnię dla ubogich, kieruje pracami związanymi z utrzymaniem w należytym stanie cmentarza parafialnego oraz inspiruje pozytywne działania młodzieży.


Wiesław Brodowski

ur. 24.07.1960 r.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”, Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, jest prawdziwym kreatorem i wizjonerem pomocy społecznej na terenie powiatu.

 
Kalendarz

Galeria