Złote Karpie - 2002 r. – V Edycja

Janusz Korczyński

ur. 06.01.1947 r.
W latach 1980-90 Naczelnik Gminy Krasnystaw, od 1990 Wójt Gminy Krasnystaw, przywiązuje wielką wagę do wzorowej współpracy z samorządem miejskim, co zaowocowało budową sieci wodociągowej, gazociągowej i dróg, modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 3, wspólną budową nowoczesnego wysypiska odpadów w Wincentowie.

Jan Bąk

ur. 07.01.1933 r.
Inicjator budowy Cukrowni "Krasnystaw", w latach 1976-90 Dyrektor Cukrowni "Krasnystaw", wspierał budowę przedszkola, szkoły podstawowej, biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej, organizator i Prezes Spółki Animex Warszawa z siedzibą w Krupem, od 1998 r. na emeryturze.

Edward Kawęcki

ur. 14.06.1946 r.
Przez 17 lat pracował jako nauczyciel chemii i fizyki w Technikum Rolniczym, w latach 1990-93 pracował w Kuratorium Oświaty w Chełmie, pomysłodawca utoworzenia drugiego Liceum w Krasnymstawie, od 1993 jest Dyrektorem II L.O. im. C.K. Norwida, prowadził prace adaptacyjne, rozbudował, wyremontował i odnowił budynek szkoły.


Kalendarz

Galeria