Dokumenty Strategiczne
Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023"

Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023

Obszar zdegradowany

Obszar rewitalizacji

Załącznik MPR - Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Krasnystaw
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku”

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 roku”
Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw" 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta KrasnystawUchwała Nr VI/28/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw”

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw
Załączniki

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na lata 2011 - 2030 [pobierz]


Uchwała Nr XII/99/2011


Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Krasnystaw na lata 2007 - 2015 - Aktualizacja [pobierz]

Uchwała Nr XLI/307/2010


Uchwała Nr XVII/129/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 18 marca 2008 r. [pobierz]

Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na na lata 2007-2015z długookresową prognozą do roku 2020 [ pobierz ]


Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015 i Wieloletni Plan Finansowy na lata 2007-2015 [ pobierz ]


Ekofizjografia dla miasta Krasnystaw [ pobierz ]


Uchwała Nr XVII/130/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015” i ,,Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007-2015”. [ pobierz ]


Uchwała Nr XXIII/168/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca Uchwałę XVII/130/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015” i ,,Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007-2015”.. [ pobierz ]


Uchwała Nr XXX/227/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2008 z 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2015” i „Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 – 2015”. [ pobierz ] Załącznik [ pobierz ]


Uchwała Nr XXXII/239/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/130/2008r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2015" i "Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 - 2015" [ pobierz ]

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/239/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 września 2009r. [ pobierz ]

Kalendarz

Galeria