Wspólna komisja Rady Miasta Krasnystaw i Rady Powiatu Krasnostawskiego

W dniu 25 marca br., w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu. Tematem posiedzenia były plany remontowo-inwestycyjne na lata 2019-2023.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli m.in. Andrzej Leńczuk - Starosta Krasnostawski oraz Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu wraz z Markiem Nowosadzkim - Wicestarostą Krasnostawskim i Wojciechem Kaczmarczykiem - Zastępcą Burmistrza Krasnegostawu.


Kalendarz

Galeria