„Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”

Dnia 18 marca br., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, odbyło się II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego. Podczas wydarzenia Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu odebrał w imieniu urzędu wyróżnienie w kategorii „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”. Uhonorowane zostały samorządy i samorządowcy, którzy w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzą klimat przyjazny dla rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym.
Kalendarz

Galeria