Ograniczenia w ilości odbioru odpadów zielonych

Szanowni Państwo,

w związku z corocznym wzrostem ilości odebranych odpadów zielonych z posesji zamieszkałych oraz rosnącymi kosztami odbioru w/w odpadów wystąpiła konieczność ograniczenia ilości ich odbioru. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości odbierane będą maksymalnie 3 pojemniki lub worki 120 litrowe na miesiąc. Pozostałą ilość odpadów zielonych mieszkańcy będą mieli możliwość – również nieodpłatnie dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Co roku, w sezonie wegetacyjnym, a więc od dnia 1 marca do 30 listopada, prowadzony jest odbiór odpadów zielonych (tj. części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych), które będzie można wystawiać na terenie nieruchomości w workach koloru brązowego, w wyznaczonym miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu, podanego do wiadomości mieszkańców.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można dowieźć odpady, znajduje się na terenie Zakładu Oczyszczania i Dróg Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego 54 i czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 oraz soboty w godzinach od 9:00 - 13:00.


Przypominamy, że na terenie Miasta Krasnystaw właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzania selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

Kalendarz

Galeria