Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 1400 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Wręczenie powołania nowym członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz złożenie podziękowań członkom ustępującym.
  3. Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  4. Omówienie Zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  na rok 2019 – przyjęcie planu pracy na 2019 rok.
  5. Wyrażenie opinii do projektu Uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2019 rok.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.Kalendarz

Galeria