Partnerstwo dla rozwoju miast

Delegacja z Miasta Krasnystaw, na zaproszenie Burmistrza Ryglic, uczestniczyła 15 i 16 lutego w wydarzeniu „Święty Walenty - Tradycje Lubeckie - Sercem Gotowane”. W wyjeździe uczestniczyli Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu, Marta Zorska - Swatowska - instruktor ds. Sztuki ludowej i rękodzieła z Krasnostawskiego Domu Kultury oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Przedmieścia Zastawie i Kapeli Ludowej "Siennica", działającej przy Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Delegacja naszego miasta, podczas dwudniowych obchodów, prezentowała m.in. dorobek kulturowy regionu, lokalne potrawy przygotowane przez Panie ze stowarzyszenia oraz utwory ludowe. Kapela ze względu na okoliczności trwającej żałoby przygotowała krótki, kameralny występ.

Najważniejszym elementem tegorocznej odsłony wydarzenia, było podpisanie porozumienia o partnerstwie, pomiędzy zaproszonymi gminami reprezentującymi województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie. Na dokumencie podpisy złożyli: Paweł Augustyn - Burmistrz Ryglic, Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu, Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa, Krzysztof Skupski w imieniu Dariusza Łostowskiego - Wójta Gminy Sejny oraz Marian Kowalewski - Wójt Gminy Somonino.

Partnerstwo dotyczy przede wszystkim współpracy, poprzez umożliwianie wymiany doświadczeń między przedstawicielami samorządu, stwarzanie warunków dla wzajemnego, bliższego poznania, a także wymiany poglądów i informacji pomiędzy regionami oraz ich mieszkańcami.

Kooperacja ma służyć rozwojowi wzajemnie korzystnych warunków w dziedzinach społeczno - kulturalnej, edukacji, sportu, turystyki i promocji produktu regionalnego oraz dialogowi pomiędzy organizacjami pozarządowymi, w celu organizacji wspólnych imprez cyklicznych.

Tegoroczna edycja, dzięki konkursowi kulinarnemu „Sercem gotowane” zyskała nowy, ogólnopolski wymiar. Uczestniczyło w nim sześć kół gospodyń wiejskich, z pięciu gmin z całego kraju. Podczas wydarzenia można było spróbować przysmaków kuchni z pogranicza polsko – litewskiego, z Kaszub, z Lubelszczyzny, Jodłowej, Zalasowej oraz Lubczy. Jedną z istotnych nagród odebrały m.in. przedstawicielki Miasta Krasnystaw.

W lubeckim wydarzeniu uczestniczyło wielu mieszkańców pobliskich miejscowości. Na Sali obecni byli również, m.in. Wiesław Krajewski, Michał Cieślak i Michał Wojtkiewicz - Posłowie na Sejm RP, Roman Łucarz - Starosta Tarnowski, Adam Ślusarczyk - Dyrektor Małopolskiego OR ARiMR, Lidia Rygiel - pracownik Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także Radni Powiatu Tarnowskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR w Krakowie oraz KRUS w Krakowie i Tarnowie.
Kalendarz

Galeria