Relacja - okręgowy etap XLV Olimpiady Geograficznej

W dniach 9 i 10 lutego 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, wraz z Komitetem Okręgowym w Lublinie, Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zorganizowało okręgowy etap XLV Olimpiady Geograficznej. Uczestniczyła w niej młodzież z terenu całej Lubelszczyzny, a dokładniej 35. uczniów z 18. liceów. W gronie  wybranych znaleźli się także przedstawiciele I LO - Damian Ćwikła oraz Daniel Gowin. Wydarzenie otrzymało patronaty honorowe Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pani Teresy Misiuk, Starosty Krasnostawskiego – Pana Andrzeja Leńczuka oraz Burmistrza Krasnegostawu - Pana Roberta Kościuka.Olimpiadę otworzyli: prof. UMCS dr hab. Jan Rodzik - Przewodniczący KO i Jury oraz dyrektor I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie - Pani Edyta Fidecka, którzy nakreślili zebranym zasady oraz główne wartości konkursu.

Uczestnicy zostali wyłonieni wcześniej, przez Komitet Okręgowy oceniający prace uczniów, które zostały napisane na podstawie poczynionych badań w terenie.

Olimpiada odbywała się dwa dni. Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w etapie pisemnym, kolejnego w części ustnej. W czasie, gdy młodzież prezentowała swoje umiejętności, ich opiekunowie korzystali z przygotowywanych warsztatów metodologicznych. Każdy mógł także wziąć udział w spotkaniu z podróżniczką Panią dr Małgorzatą Terlecką, która opowiadała o podróży na Wyspę Wielkanocną. W okręgowym etapie konkursu wyłoniono dziesięciu uczniów, którzy będą reprezentować nasz region na arenie ogólnopolskiej.

Nad poprawnym przebiegiem wydarzenia czuwali: nauczyciele I LO, uczennice - wolontariuszki z klasy I A oraz III B i III C, oraz sekretariat szkolny i pracownicy Internatu. Nagrody ufundowali: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Izbicy, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Miasto Krasnystaw, Energoremont Sp. z o.o. i Nadleśnictwo.

Serdecznie gratulujemy cennej inicjatywy i cieszymy się, że mieliśmy możliwość ją wesprzeć.

Kalendarz

Galeria