Relacja ze spotkania

Miasto Krasnystaw, Kazimierz Dolny i Bełżyce realizują partnerski projekt pod nazwą "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce". Zainicjowana w 2016 r. współpraca zaowocowała podpisaniem z Województwem Lubelskim umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 06 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk i Skarbnik Miasta Patrycja Zdybel gościli reprezentantów gmin partnerskich w osobach Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki, Skarbnika Bełżyc Beaty Cyrankiewicz, Zastępcy Burmistrza Kazimierza Dolnego Dariusza Wróbla, Skarbnika Kazimierza Dolnego Anny Falenty oraz koordynatorów projektu w poszczególnych gminach. Podczas spotkania omówiono stopień zaawansowania wdrażania działań zaplanowanych w projekcie, a także stworzono harmonogram prac na najbliższe miesiące.

Projekt "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce" zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. Zwiększony zostanie także poziom dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. W ramach projektu przewidziano również zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych.

Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do usług publicznych i korzystania z nich, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyspieszenie realizacji czynności, poprzez zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.


Całkowita wartość projektu wynosi 4 525 687,32 zł, z czego 3 846 834,21 zł to kwota dofinansowania.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.
Kalendarz

Galeria