Młodzieżowa Rada Miasta - relacja ze spotkania

Dnia 1 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku robocze spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. Oprócz młodzieży uczestniczyli w nim Pan Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Wojciech Kaczmarczyk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Pan Marcin Wilkołazki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, który pełni jednocześnie funkcję opiekuna młodzieżowego gremium oraz Pani Justyna Pawlas - pracownik ds. nadzoru nad oświatą i wychowaniem przedszkolnym w Urzędzie Miasta Krasnystaw. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Krasnegostawu. Następnie Wiceprzewodniczący Marcin Wilkołazki zapoznał młodzież ze zmianami organizacyjnymi w miejskim samorządzie oraz przedstawił procedurę wyborów uzupełniających związaną z wygaśnięciem mandatów młodych radnych, którzy ukończyli szkołę.

Dalszą część posiedzenia prowadziła Pani Natalia Sulkowska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady, wspólnie z opiekunem tego gremium. Program spotkania był obszerny, dlatego nie zabrakło głosów w dyskusji i zgłaszanych przez młodzież pomysłów. Młodzi radni przeanalizowali m.in. przedstawioną przez miejskie jednostki propozycję wypoczynku zimowego, organizowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie zbliżających się ferii zimowych.

Przy tej okazji przewodnicząca rady po raz kolejny interpelowała w imieniu młodzieży o organizację w Krasnymstawie sztucznego lodowiska, a także wnioskowała o to, by uczniowie szkół ponadgimnazjalnych również mogli korzystać z przygotowanej przez MOSiR i KDK oferty feryjnej. W dalszej części spotkania uczniowie zapoznali się ze stanem realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na rok 2018, w którym największe poparcie głosujących zdobyła propozycja zgłoszona przez I LO w Krasnymstawie.

Podczas piątkowego posiedzenia dokonano też podsumowania pracy MRM za rok 2018 i ustalono plan działań na rok 2019. Zgłoszone, przedyskutowane i przyjęte do realizacji przez Młodzieżową Radę zadania są bardzo ambitne i odpowiedzialne. Będą to m.in. akcje i przedsięwzięcia obywatelskie, edukacyjne i kulturalne skierowane do krasnostawskiej młodzieży, a także działania wolontariackie. Ponadto młodzieżowi radni zamierzają w większym stopniu włączać się w proces podejmowanych w naszym mieście decyzji.

W ostatnim punkcie zebrania, młodzi radni podjęli decyzję o rozpoczęciu współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Lublin. W najbliższym czasie planowana jest wizyta studyjna w lubelskim magistracie, w celu wspólnego spotkania młodych rajców obu samorządów.

Informację przygotował: Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw


Kalendarz

Galeria