INFORMACJA!

Informujemy, że od dnia 04 lutego br. będą kontynuowane prace eksploatacyjne w linii 15 kV Krasnystaw - Żdżanne. W związku z powyższym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców w północno-wschodniej części Miasta Krasnystaw. Przebieg prac będzie uzależniony od warunków atmosferycznych oraz terenowych. Pomimo tego, że zakres prac jest bardzo szeroki, zostaną zorganizowane, tak aby przerwy w zasilaniu były, jak najkrótsze.

Szczegółowe oraz aktualne informacje o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej są umieszczane na stronie internetowej:
www.pgedystrybucja.pl (zakładka: Informacje o wyłączeniach).Kalendarz

Galeria