Zachęcamy do udziału w akcji!

Wolontariusze DKMS z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie przy wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw zachęcają mieszkańców Krasnegostawu i okolic, którzy urodzili się po 06.02.1964 r. i przed 06.02.2001 r. do rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego.

Akcja rejestracji zostanie przeprowadzona 6 lutego 2019 r. (środa) w godz. 10.00 - 14.00 w budynku I LO w Krasnymstawie, przy ul. Piłsudskiego 50.

Aby zostać potencjalnym Dawcą należy:
- zgłosić się do punktu rejestracji,

- wypełnić odpowiedni formularz,

- pobrać samodzielnie wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Szkolni wolontariusze prowadzący rejestrację, przeprowadzą wywiad kwalifikujący do rejestracji oraz udzielą wsparcia
i instrukcji podczas wypełnienia formularza, jak również podczas pobrania materiału do badań.

Rejestracja dotyczy tylko świadomych potencjalnych Dawców!

Co powinien wiedzieć potencjalny Dawca?

- Wymaz zostanie niezwłocznie odesłany do Fundacji. Po przebadaniu materiału genetycznego pochodzącego z wymazu i wprowadzeniu danych do bazy, dawca otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Proces potrwa ok.3-4 miesięcy.

- Komórki macierzyste mogą być pobrane , gdy antygeny tkankowe Dawcy, zarejestrowanego w bazie Fundacji DKMS są takie same jak pacjenta chorującego na nowotwór krwi tzw. bliźniaka genetycznego.

- Komórki macierzyste mogą być pobrane z krwi obwodowej(zabieg podobny do oddawania krwi, jednak krew po odseparowaniu komórek macierzystych wraca do organizmu, zabieg nie wymaga hospitalizacji , trwa ok.3-4 godz.)lub szpiku kostnego pochodzącego z talerza kości biodrowej(zabieg odbywa się przy znieczuleniu ogólnym, hospitalizacja ok.3 dni, możliwość wystąpienia krótkotrwałego bólu podobnego do bólu po stłuczeniu).

- Dawca otrzymuje informację kiedy i gdzie może oddać komórki macierzyste.

- Decyzcja o pobraniu komórek macierzystych zależy od stanu zdrowia dawcy i opinii lekarza prowadzącego.

- Stan zdrowia potencjalnych Dawców jest monitorowany, poprzez badania kontrolne i ocenę wyników badań przez lekarzy Fundacji.

- Na czas badań wstępnych i poboru komórek przysługują Dawcom dni wolne (pełnopłatne w przypadku osób pracujących).

- Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją lub dawstwem komórek macierzystych.

- Na czas badań wstępnych, pobrania i rok po pobraniu dawca jest ubezpieczony na kwotę 150 tys. euro.

- Wszelkie dane zebrane przez fundację DKMS podlegają ochronie.


Informacja i plakat od organizatora.
#KOMÓRKOMANIA w I LO w Krasnymstawie

Wolontariusze DKMS z I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie przy wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw zachęcają mieszkańców Krasnegostawu i okolic, które urodziły się po 06.02.1964 r. i przed 06.02.2001 r. do rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego.

Akcja rejestracji zostanie przeprowadzona 6 lutego 2019r. (środa) godz. 10.00-14.00 w budynku I LO w Krasnymstawie, przy ul. Piłsudskiego 50 

Aby zostać potencjalnym Dawcą należy:

·         zgłosić się do punktu rejestracji,

·         wypełnić odpowiedni formularz,

·         pobrać samodzielnie wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

Wolontariusze prowadzący rejestrację, przeprowadzą wywiad kwalifikujący do rejestracji oraz udzielą wsparcia

i instrukcji podczas wypełnienia formularza, jak również podczas pobrania materiału do badań.

 

Rejestracja dotyczy tylko świadomych potencjalnych Dawców.

 

Co powinien wiedzieć potencjalny Dawca?

·         Wymaz zostanie niezwłocznie odesłany do Fundacji. Po przebadaniu materiału genetycznego pochodzącego   z wymazu i wprowadzeniu danych do bazy, dawca otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Proces potrwa ok.3-4 miesięcy.

·         Komórki macierzyste mogą być pobrane , gdy antygeny tkankowe Dawcy, zarejestrowanego w bazie Fundacji DKMS są takie same jak pacjenta chorującego na nowotwór krwi tzw. bliźniaka genetycznego.

·         Komórki macierzyste mogą być pobrane z krwi obwodowej(zabieg podobny do oddawania krwi, jednak krew po odseparowaniu komórek macierzystych wraca do organizmu, zabieg nie wymaga hospitalizacji , trwa  ok.3-4 godz.)lub szpiku kostnego pochodzącego z talerza kości biodrowej(zabieg odbywa się przy znieczuleniu ogólnym, hospitalizacja ok.3 dni, możliwość wystąpienia krótkotrwałego bólu podobnego do bólu po stłuczeniu).

·         Dawca otrzymuje informację kiedy i gdzie może oddać komórki macierzyste.

·         Decyzja o pobraniu komórek macierzystych zależy od stanu zdrowia dawcy i opinii lekarza prowadzącego.

·         Stan zdrowia potencjalnych Dawców jest monitorowany, poprzez badania kontrolne i ocenę wyników badań przez lekarzy Fundacji.

·         Na czas badań wstępnych i poboru komórek przysługują Dawcom dni wolne (pełnopłatne w przypadku osób pracujących).

·         Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z rejestracją lub dawstwem komórek macierzystych.

·         Na czas badań wstępnych, pobrania i rok po pobraniu dawca jest ubezpieczony na kwotę 150 tys. euro.

·         Wszelkie dane zebrane przez fundację DKMS podlegają ochronie.

 Kalendarz

Galeria