Montaż instalacji solarnych

Informujemy o rozpoczęciu prac dotyczących dostawy i montażu 320 sztuk instalacji solarnych. Wykonawca robót budowlanych - firma Antinus Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach od dnia 21 stycznia br. kontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu montażu instalacji z Uczestnikami projektu, tj. mieszkańcami, którzy podpisali z Miastem Krasnystaw umowy użyczenia swoich nieruchomości do realizacji projektu oraz dokonali wpłaty wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową montażu i eksploatacji instalacji solarnej.

Termin montażu kolektorów jest ustalany indywidualnie z właścicielami nieruchomości.

W zależności od gotowości mieszkańców oraz warunków atmosferycznych, montaże rozpoczną się jeszcze w styczniu br. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kalendarz

Galeria