Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu

Szanowni Mieszkańcy,

Jako nowy Burmistrz, już od pierwszych dni sprawowania obowiązków musiałem sprostać trudnej sytuacji finansowej, która dotknęła system gospodarki komunalnej w naszym mieście. Opłaty za wywóz śmieci, mimo wyraźnej potrzeby, nie były urealniane od dawna, co doprowadziło do powstania poważnego zachwiania w samofinansowaniu się tego systemu.

Czuję się w obowiązku, aby uświadomić Państwu, że od pierwszego dnia mojej kadencji zajmowałem się tym problemem i poświęcałem czas na poszukiwanie rozwiązań, które byłyby najwłaściwsze dla Mieszkańców Krasnegostawu.

Po dokładnej analizie sytuacji wiem, że w przypadku, gdy stawki nie zostaną zaakceptowane, Miasto Krasnystaw będzie zmuszone ogłosić przetarg. Kolejne gminy boleśnie przekonują się o tym, że ceny proponowane, przez zewnętrzne firmy w drodze przetargów są przynajmniej dwukrotnie wyższe od tych, które można ustalić wspólnie z gminnymi jednostkami.

Im szybciej zaakceptujemy proponowane stawki, tym większe oszczędności przyniesie to nam w przyszłości. Już jutro Radni Miasta Krasnystaw będą ponownie głosować w sprawie omawianej uchwały. Wierzę, że podejmując decyzję, tak jak ja, będą mieli na względzie wyłącznie dobro Mieszkańców naszego Miasta.


Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu
Kalendarz

Galeria