Zapraszamy!

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Piotra Bakuna "Dwie Perspektywy", 25 stycznia 2019 o godzinie 18:00 w Galerii KDK.

„Dwie perspektywy” - taki jest tytuł wystawy fotograficznej Piotra Bakuna łączącej zdjęcia z dwóch różnych przedziałów czasowych. Pierwszy przedział to w sposób naturalny tworząca się perspektywa czasu, a drugi jest spojrzeniem na świat z perspektywy paralotni.


Fotograf, zanim wniósł się w przestworza, otrzymał lekcje pokory i wiele cennych rad od kolegów z Foto-Klubu Ziemi Chełmskiej. Były to lata współpracy fotoreporterskiej z ogólnopolskimi i lokalnymi czasopismami. Fotografią zajmował się od dzieciństwa, w okresie studiów aktywnie działał w lubelskim środowisku fotograficznym, przez trzy lata pełniąc funkcję prezesa Studenckiego Towarzystwa Fotograficznego. Po studiach zamieszkał pod Chełmem. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Stołpiu. Pasjonuje się fotografowaniem i filmowaniem z powietrza. Jest licencjonowanym pilotem PPG (paralotnia z napędem).

Dariusz Kostecki pierwszy okres zajmowania się fotografią reporterską i dokumentalną Piotra Bakuna nazywa „radością widzenia rzeczy zwykłych”. Jako wnikliwy komentator jego poczynań pisze: ,,Aparat fotograficzny w rękach Piotra zamienia się w przedmiot magiczny, pozwalający oswajać ludzi, miejsca i rzeczy. Swoim bohaterom autor wystawy pozwala odgrywać ich codzienne role. Jeżeli tego pragną, mogą przed obiektywem przyjąć dowolną pozę. Najczęściej świadomi są obecności fotografa, ale mimo to pozostają autentyczni. Piotr najchętniej fotografuje przedmieścia. Nie ma jednak w jego fotografii ironii czy demaskatorskiej skłonności. Nie ma też taniej publicystyki. Nad fotografowanym światem unosi się bowiem aura życzliwości i aprobaty. Najczęściej używa szerokiego obiektywu, deformującego nieco perspektywę i jest to jego jedyna ingerencja w rzeczywistość. Poza tym pozwala on toczyć się zdarzeniom według zwykłego rytmu. Od lat unika jakiejkolwiek idealizacji utrwalanych motywów, jest apologetą codzienności. Fotografuje tak, jakby nie mógł nadziwić się urodzie rzeczy z pozoru pospolitych.

Drugi rozdział fotograficznej przygody Piotra związany jest lataniem na paralotni, o czym śnił od dzieciństwa. Sporo tu zawdzięcza środowisku krasnostawskich paralotniarzy, które pomaga mu w realizacji pasji. Spojrzenie na świat z wysokości 600 metrów pozwala autorowi na nowo odkryć Lubelszczyznę i jej urokliwe miejsca. Podniebna perspektywa fascynuje, staje się nawet ważniejsza niż sama fotografia. Świat z góry zachwyca bardziej, szczególnie widziany jesienią i dostrzegany z przestworzy.

Kunszt i technika fotograficzna Piotra Bakuna były wielokrotnie nagradzane w konkursach i prezentowane na wystawach zbiorowych i indywidualnych. Artysta ma na swoim koncie II. miejsca w konkursach: ,,Lublin, Lublinianie, Lubelszczyzna” oraz ,,Chleb nasz powszedni’’. W okresie studiów na UMCS w Lublinie był również niejednokrotnie nagradzany przez środowiska studenckie. Jego prace były pokazywane w całej Polsce, m.in. w ramach wystawy organizowanej przez Związek Polskich Artystów Fotografików okręgu warszawskiego w Starej Galerii ZPAW w Warszawie jako część projektu i wystawy pokonkursowej ,,The first day Europe-an Union, czy współtworząc ekspozycję związaną z III Ogólnopolskim Konkursem Fotograficznym ,,Dziecko.


Plakat i informacja: Krasnostawski Dom Kultury


Kalendarz

Galeria