Informacja!

Powiatowy lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu krasnostawskiego.

- Lek. wet. Piotrowski Zbigniew – Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze – ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. kom. 608 – 475 – 942, tel. stacjonarny 84 618 30 15;

- Lek. wet. Serafin Jacek Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze – ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. kom. 608 – 094 - 707, tel. stacjonarny 84 618 30 15;

- Lek. Wet. Wrona Henryk – Stacja Terenowa Diagnostyki Włośnicy w Lecznicy dla zwierząt w Gorzkowie, ul Główna 27, 22-315 Gorzków, tel. kom. 604 – 314 – 524, tel stacjonarny 84 683 85 30;

- Lek. wet. Artur Kraczkowski – Stacja Terenowa Diagnostyki Włośnicy w Lecznicy dla zwierząt – Siennica Różana 55 a, 22-304 Siennica Różana, tel. kom. 602- 470 – 690.

Kalendarz

Galeria