Informacja!

Powiatowy lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła aktualny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu krasnostawskiego.








Kalendarz

Galeria