Nabór wniosków o nadanie Honorowego Wyróżnienia pn. „Złote Karpie”

Informujemy, że przyjmowane są wnioski o przyznanie wyróżnienia „Złote Karpie”. Zgłoszenia kandydatów do nadania honorowej nobilitacji można składać w biurze Rady Miasta Krasnystaw do dnia 31 stycznia.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w znaczący sposób wpływają na rozwój miasta na płaszczyznach zawodowej, społecznej i artystycznej. Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz działające na terenie Krasnegostawu organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji kandydatów. Przypominamy, że każdy zgłoszony musi uzyskać poparcie co najmniej 50 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu. Laureaci „Złotych Karpi” zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń w drodze głosowania przez kapitułę.

Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne pod linkami poniżej. Można je także otrzymać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.

Regulaminu kapituły honorowego wyróżnienia pod nazwą "Złote Karpie" przyjęty 5 stycznia 2017 r.

Wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia w uznaniu szczególnych zasług na rzecz rozwoju miasta Krasnegostawu pod nazwą „Złote karpie”

Lista osób popierających wniosek o nadanie wyróżnienia „Złote karpie”Kalendarz

Galeria