IV Senioriada Krasnostawska zakończona

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano uroczyste zakończenie IV Senioriady Krasnostawskiej - inicjatywy podjętej przez organizacje senioralne z terenu Krasnegostawu.

W uroczystości uczestniczyli Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, Pan Krzysztof Gałan – Sekretarz Miasta Krasnystaw, Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Damian Kozyrski – Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, Pan Piotr Matej — Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie oraz przedstawiciele instytucji senioralnych z terenu Miasta Krasnystaw i osoby zaangażowane w pomoc przy organizacji wydarzeń realizowanych w ramach Senioriady.

Spotkanie otworzyła Pani Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która powitała zgromadzonych gości oraz podziękowała wszystkim udzielającym się podczas planowania i realizacji poszczególnych zadań. Następnie Burmistrz Krasnegostawu złożył seniorom gratulacje za cenne inicjatywy i zapewnił o dalszym wsparciu ich działań.

Uroczystość podsumowująca Senioriadę odbyła się w ciepłej, przedświątecznej atmosferze. Wydarzenie uświetnili swoim występem uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie, którzy zaprezentowali gościom piękne utwory muzyczne.

Przypominamy, że IV Senioriada Krasnostawska rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. W ramach wydarzenia zorganizowano: marsz nordic walking w Borku zakończony ogniskiem, zawody strzeleckie, wyjazd do Włodawy „Szlakiem Trzech Kultur”, zawody pływackie oraz akcję promującą zdrowy tryb życia pt. „Zdrowy Senior”.

Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i były bardzo zachęcające dla osób starszych. Senioriada odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze środków z budżetu Miasta Krasnystaw.

Kalendarz

Galeria