XVIII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości

Zorganizowane w dniu 18 grudnia XVIII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości po raz kolejny okazało się doskonałą płaszczyzną do dyskusji między reprezentantami władz samorządowych oraz przedsiębiorcami prowadzącymi firmy na terenie naszego regionu. Reprezentanci różnych środowisk spotkali się wspólnie, aby debatować na temat lokalnego rynku pracy oraz możliwości wsparcia dla firm.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, a partnerami organizacyjnymi byli Miasto Krasnystaw oraz Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Tegoroczną edycję forum poświęcono dyskusji o polityce gospodarczej, relacjach na linii pracownik-pracodawca oraz potrzebach dostrzeganych na rynku pracy.

Galę otworzyła Pani Dorota Sawa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”. Następnie kilka słów do zebranych wystosowali Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu oraz Pan Krzysztof Grabczuk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Następnie gościom przedstawiono film prezentujący wypowiedzi uczniów i absolwentów szkół powiatu krasnostawskiego. Uczestnicy projektu odpowiadali m.in. na pytania dotyczące planów zawodowych, czy też oczekiwań wobec przyszłego zawodu i pracodawców. Po filmie rozpoczęła się debata pt. ,,Dialog partnerów społecznych na rynku pracy”. Panel moderował Pan Mateusz Prucnal – krasnostawianin, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR.

Wśród panelistów obecni byli: Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu, Andrzej Jakubiec – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie, Elżbieta Zadrąg - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie, Karolina Kura – właścicielka firmy Social Media, Radosław Szymaszek – właściciel Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Bogusław Domański - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego ,,KRAUTEX”.

Oficjalną cześć panelu stanowiło ogłoszenie decyzji Kapituły Lauru Krasnostawskiego. Nagrody wręczali wspólnie Starosta Krasnostawski z Burmistrzem Krasnegostawu oraz Panem Mirosławem Księżukiem i Panią Justyną Przysiężniak - Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu, a także Panią Ewą Nieścior - Radną Powiatową oraz Panią Dorotą Sawa - Prezes LGD "Krasnystaw Plus".

Wyróżnienia otrzymały firmy:

- Przedsiębiorstwo Handlowe ,,KRAUTEX” Bogusław Domański z Kolonii Łopiennik Dolny;

- Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek Krasnystaw;

- GREENGAS Piotr Gruszecki, Grzegorz Stawski Spółka Cywilna Krasnystaw.


W kolejnej części spotkania wręczono nagrody przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw Plus”.

Wyróżnienia specjalne dla Aktywnego Młodego Przedsiębiorcy 2018 r. otrzymały:

- Pani Agata Lech - Prestige Man Style - właścicielka firmy oferującej męską odzież wraz z galanterią;

- Pani Karolina Kura - Social Media – właścicielka firmy zajmującej się content marketingiem;

- Pani Anna Żebrowska – Fedorowicz - LOGRO Anna Żebrowska - Fedorowicz — właścicielka Salonu Sukien Ślubnych w Krasnymstawie.


Nagrodę w ramach konkursu ,,Lider Powiatu Krasnostawskiego 2018” odebrała Pani Anna Ciechańska - Marucha — Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, aktywny członek Rady Pożytku Publicznego Miasta Krasnystaw oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wyróżnienie wręczono za działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego oraz popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD „Krasnystaw Plus”.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw Plus" wyróżnienia wręczyli Prezes Zarządu oraz Pan Artur Capała – Członek Zarządu.

W części artystycznej wystąpił Pan Marek Andrzejewski, założyciel Lubelskiej Federacji Bardów, z synem Michałem.
Kalendarz

Galeria