Nagroda dla piątki!

Po raz kolejny „Piątka” pokazuje, że w zakresie kształcenia i wychowania zasługuje na piątkę z plusem! Szkoła została laureatem wojewódzkiego konkursu ekologicznego, otrzymując nagrodę główną, czyli wyposażenie pracowni biologicznej za 35 tys. zł! Konkurs „25 na piątkę z plusem!

Konkurs dla szkół podstawowych dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie” zorganizowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie nagrody laureatom wręczyli Prezes WFOŚiGW i Kurator Oświaty. Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu ukazującego w ciekawy sposób, prowadzone w szkole, przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska.

Autorami nagrodzonej pracy byli uczniowie klasy 7: Diana Smorga, Aleksandra Miszczak, Igor Sawa, Aleksandra Zborowska i Amelia Kuzioła, zaś opiekunem grupy nauczyciel biologii Marta Ziarko. Przystępując do konkursu wykorzystaliśmy podejmowane przez szkołę proekologiczne działania oraz potencjał naszych wychowanków – otwarty umysł i spontaniczność. Dzięki kreatywności młodych ekologów, talentom i wytężonej pracy możemy się dziś pochwalić ogromnym sukcesem!


Tekst: Marta Ziarko

Kalendarz

Galeria