Zaproszenie

 Krasnystaw, dnia 10 grudnia 2018 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad

1.      Otwarcie obrad sesji.
2.      Przyjęcie protokołów z obrad III sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.
3.      Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.      Informacja przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2018 rok.
7. Informacja o przebiegu imprezy „Chmielaki Krasnostawskie”.
8.      Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.      Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Seniorów

/-/Urszula Hus
Kalendarz

Galeria