Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ZIMA 18/19

W dniu 5 grudnia 2018r. w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było ocenie przygotowań do zbliżającego się sezonu jesienno-zimowego w tym zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie Krasnegostawu w mogącej wystąpić sytuacji kryzysowej. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, przedstawiciele - Policji, PSP Krasnystaw, Straży Miejskiej, MOPS, PGK Sp. z o.o., ZDP, oraz wydziałów UM. Posiedzenie prowadził Komendant Straży Miejskiej Jacek Policha.

Podczas zebrania przeanalizowano stan przygotowań do nadchodzącej zimy, omówiono plany reagowania, służby oraz zarządcy dróg przedstawili procedury utrzymania zimowego oraz posiadane siły i środki.

Uzgodniono wspólne działania dotyczące:

  • Zapewnienia przepływu informacji z WCZK, PCZK,
  • Stałego monitorowania warunków pogodowych oraz nieoczekiwanych zdarzeń,
  • Kontroli warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną w tym osób bezdomnych,
  • Wzmożonych działań prewencyjnych w okresie niskich temperatur,
  • Utrzymania przejezdności dróg oraz utrzymania w należytym stanie ciągów pieszych,
  • Egzekwowania obowiązku odśnieżania chodników, dróg, usuwania śniegu,
  • Likwidacji nawisów śnieżnych, wiszących sopli, kontrole dachów budynków wielkopowierzchniowych,
  • Zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowychKalendarz

Galeria