Przemówienie - Burmistrza Krasnegostawu - Roberta Kościuka

Prezentujemy przemówienie, które Robert Kościuk wygłosił w dniu zaprzysiężenia na stanowisko Burmistrza Krasnegostawu.

"Na samym początku pragnę podziękować moim wyborcom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Dziękuje, komitetowi wyborczemu, rodzinie oraz wszystkim, którzy wykonali ciężką pracę w trakcie kampanii, przyczyniając się do tego zwycięstwa. Gratuluję zwycięstwa również radnym zasiadającym dzisiaj w Radzie Miasta, z którymi przyjdzie mi pracować na rzecz rozwoju Krasnegostawu. Dzisiejszy dzień jest ważny dla nas wszystkich, bowiem dzisiaj składaliśmy ślubowanie, że będziemy służyć miastu.

Krasnystaw w swojej długoletniej historii przechodził różne okresy, od tych pięknych do tych bardzo trudnych, ale w dziejach miasta nigdy nie pozwolono, by przestało istnieć. Dla nas to zobowiązanie wobec tych, którzy kiedyś budowali Krasnystaw, by kontynuować ich misję i tworzyć miasto, które przekażemy następnym pokoleniom.

Krasnystaw jest jeden, dlatego moim pragnieniem jest, by Burmistrz i Rada Miasta była radą jedności dla Krasnegostawu. Jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na naszą przeszłość, jak i przyszłość. Dzisiaj trudną sytuacją dla Krasnegostawu jest bardzo głęboka depopulacja wywołana odpływem ludzi, jest jak ciężka choroba dziesiątkująca mieszkańców. Diagnozę postawiono już dawno temu, my musimy wprowadzić odpowiednie leczenie.

Stworzyć dogodne warunki do inwestowania w Krasnymstawie, by dzięki temu powstawały wysokopłatne miejsca pracy. Bo tylko one zatrzymają, a nawet odwrócą niekorzystny trend depopulacyjny. Stworzenie tych warunków jest naszym nadrzędnym celem. Nasza polityka na rzecz Miasta i mieszkańców ma być skuteczna. Mamy cele i musimy je realizować. Do tego musimy się zjednoczyć. Zjednoczenie jako zgodne współdziałanie to nasza dewiza na najbliższe lata.

Wierzę, że nami wszystkimi kierują te same wewnętrzne pobudki, by służyć miastu i mieszkańcom. Łączmy się, w każdym wymiarze dla dobra mieszkańców. Przed nami wiele wyzwań, którym musimy sprostać. Jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, którą dostrzegamy w Polsce. Ona nie może odbywać się bez Krasnegostawu, mamy być w niej uczestnikiem, a nie biernym obserwatorem.

Innowacyjne miasto oparte na nowoczesnych technologiach to przyszłość Krasnegostawu. Dlatego będziemy współdziałać z innymi samorządami: powiatem, gminami, ale nade wszystko z rządem, by być w centrum wszelkich działań. Czy to tych dotyczących rozwoju, czy też edukacji. Będziemy aktywni w poszerzaniu odpowiedniej bazy dydaktycznej. Będziemy zaangażowani we wdrażanie nauczania branżowego, by szkolić wykwalifikowaną kadrę pracowników, bo to także element strategii naszego rozwoju.

Będziemy w każdy możliwy sposób wspierać przedsiębiorczość, by inwestowała w Krasnymstawie i tworzyła wysokopłatne miejsca pracy. Takim wsparciem i zachętą jest organizowanie odpowiednich warunków dla biznesu, począwszy od inkubatora przedsiębiorczości po stworzenie tzw. parku przemysłowo-technologicznego - w tym kierunku mamy podążać.

Bardzo liczę na współpracę z seniorami, by ich wiedza i doświadczenie mogły nadal służyć miastu, dlatego utworzymy Centrum Aktywnego Seniora, które będzie scalać i koordynować działania seniorów. Stanie się przede wszystkim platformą do wymiany myśli międzypokoleniowych - wymiany, która przysłuży się nam wszystkim. Gwarancją rozwoju są młode pokolenia. Ich zapał i umiejętności niech staną się kołem napędowym naszej innowacyjności. Ich entuzjazm oraz ciekawość świata niech nas zaraża, w nich bowiem tkwi klucz do sukcesu – klucz do miasta jutra.

Wspólnie musimy zrobić wszystko, by oderwać się od peryferii nie tylko Unii Europejskiej, ale i tych Polskich. Już najwyższy czas to zmienić. Na realizację naszych celów będziemy pozyskiwać środki z programów rządowych i unijnych. Musimy wyznaczać ambitne cele i konsekwentnie je realizować – to nasze zadanie. Silnego miasta nie zbudują nam inni. Sami musimy podjąć to wyzwanie. Niech nasza wspólna przyszłość ma dziś swój początek — tu w tej sali.

Dziękuję bardzo."
Kalendarz

Galeria