Relacja z I sesji VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

W dniu 20 listopada 2018 roku, na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie Sesje otworzył Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta.

Dalszą część sesji prowadził, zgodnie z zasadą najstarszy wiekiem, radny Andrzej Jakubiec. Następnie wszyscy rajcy złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze. Po stwierdzeniu kworum wybrano członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krasnystaw.


W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miasta wybrany został ponownie radny Janusz Rzepka, a Wiceprzewodniczącymi zostali radni Marcin Wilkołazki oraz Andrzej Jakubiec.

Po wyborze prezydium Rady Miasta, Przewodniczący wręczył zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Krasnegostawu – Robertowi Kościukowi, który złożył ślubowanie w obecności zebranych. Na zakończenie Burmistrz Robert Kościuk przedstawił radnym oraz zgromadzonej publiczności, jakie zamierzenia zrealizuje w swojej 5-letniej kadencji.


W Radzie Miasta Krasnystaw VIII kadencji zasiadają:

 1. Berezowski Lech
 2. Brodzik Grzegorz
 3. Hukiewicz Kamil
 4. Jakubiec Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 5. Kwiecień Ewa
 6. Mazurek Paweł
 7. Pocińska-Bartnik Agnieszka
 8. Podolak Monika
 9. Rzepka Janusz - Przewodniczący Rady Miasta
 10. Smorga Andrzej
 11. Swatek Adam
 12. Turzyniecki Dariusz
 13. Wilkołazki Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 14. Worotyński Marcin
 15. Wrzesiński Marek
Kalendarz

Galeria