Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do podpisywania umów dotyczących montażu kolektorów słonecznych

W związku z realizacją projektu pn. „Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne” informujemy mieszkańców, którzy podpisali w 2016 r. umowy użyczenia swoich nieruchomości na potrzeby realizacji projektu, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Umowy będzie można podpisywać od dnia 22.11.2018 r. w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Miasta Krasnystaw, w godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30;
  • wtorek 8.00 – 16.00, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Do podpisania umowy niezbędne będą:

  • dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę,
  • dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  na  której będą montowane kolektory (akt notarialny).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku współwłasności działki, na której znajduje się budynek, umowa musi zostać podpisana przez wszystkie osoby, które na dzień podpisania umowy są współwłaścicielami nieruchomości.

Warunkiem  uczestnictwa  w  projekcie  jest  dokonanie  jednorazowej  wpłaty  zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

TYP INSTALACJI

WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO MIESZKAŃCA

Typ I:        2 kolektory na budynku

2 245,75 zł

Typ II:       2 kolektory na gruncie

2 520,46 zł

Typ III:     3 kolektory na budynku

2 407,95 zł

Typ IV:     3 kolektory na gruncie

2 711,80 zł

Typ V:      4 kolektory na budynku

2 614,57 zł

Typ VI:    4 kolektory na gruncie

2 962,87 zł

Typ VII:   5 kolektorów na budynku

2 775,36 zł


1) dla zestawu solarnego typ I (dwa kolektory na budynku)           - 2 245,75 zł

2) dla zestawu solarnego typ II (dwa kolektory na gruncie)            - 2 520,46 zł

3) dla zestawu solarnego typ III (trzy kolektory na budynku)         - 2 407,95 zł

4) dla zestawu solarnego typ IV (trzy kolektory na gruncie)           - 2 711,80 zł

5) dla zestawu solarnego typ V (cztery kolektory na budynku)       - 2 614,57 zł

6) dla zestawu solarnego typ VI (cztery kolektory na gruncie)       - 2 962,87 zł

7) dla zestawu solarnego typ VII (pięć kolektorów na budynku)    - 2 775,36 zł


Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.
Osoby  z  listy  rezerwowej  będą  mogły  przystąpić  do  projektu  wyłącznie  w  przypadku  wycofania się mieszkańca z listy podstawowej projektu.

Celem  ustalenia  terminu  podpisania  umowy,  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  lub wyjaśnienia  wątpliwości  prosimy  o  kontakt  osobisty,  telefoniczny  bądź  mailowy z  pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji urzędu, pokój nr 8, tel. 82 576 21 57 wew. 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .


Załączniki:

  1. Wzór umowy z mieszkańcami.
  2. Pełnomocnictwo.
  3. Harmonogram podpisywania umów.Kalendarz

Galeria