Podziękowania!

Szanowni Państwo!

Piastowane przeze mnie stanowisko Burmistrza Krasnegostawu stanowi ważny etap mojego życia zawodowego, który w listopadzie 2018 roku dobiega końca. Ostatnie cztery lata były okresem ciężkiej pracy, dlatego wsparcie życzliwych osób było dla mnie bardzo cenne i ważne. Jednocześnie to czas wielu satysfakcji i radości ze służby, jaką z woli mieszkańców pełniłam. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za miniony okres.  Mam nadzieję, że zachowają Państwo w pamięci pozytywny obraz naszej współpracy. Życzę, aby relacja z moim następcą układała się dla Państwa równie pomyślnie, a przyszłe inicjatywy owocowały kolejnymi sukcesami.

Z wyrazami szacunku - Hanna Mazurkiewicz
Kalendarz

Galeria