Informacja dla rolników!

Informujemy, że termin na złożenie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały wskutek tegorocznej suszy, mija w dniu 16 listopada br. Jeśli nie dysponują Państwo potwierdzonym protokołem, zasadne jest, aby złożyli Państwo wniosek (za pośrednictwem poczty, potwierdzeniem odbioru lub osobiście) do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który umożliwi dostarczenie potwierdzonego protokołu w terminie późniejszym.
Kalendarz

Galeria