POSIEDZENIE KPGKIiF W DN. 14.12.11 R.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, pokój Nr 1 dnia 14 grudnia 2011 r. /środa/ o godz. 13.30.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
2. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Tomasz ŻEREBIEC
Kalendarz

Galeria