Spotkanie informacyjne w sprawie montażu kolektorów słonecznych

Informujemy, że w dniu 21 listopada br. w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 10 (I piętro) odbędą się trzy spotkania informacyjne, dotyczące realizacji projektu pn."Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne", podczas, których eksperci przedstawią szczegółowe informacje związane z montażem kolektorów, szacunkowe koszty instalacji oraz warunki i wymogi związane z jej montażem.  Na spotkania zapraszamy mieszkańców, którzy podpisali z Miastem Krasnystaw umowy użyczenia swoich nieruchomości do realizacji projektu.

Zebrania odbędą się w następujących godzinach:
• 10.00
• 13.00
• 17.30

Jednocześnie informujemy, że montaż instalacji solarnych zostanie poprzedzony inwentaryzacją nieruchomości zgłoszonych do projektu, która będzie miała na celu:
- sprawdzenie możliwości montażu urządzeń na dachu, elewacji, gruncie, czyli tzw. lokalizacja urządzeń,
- sprawdzenie możliwości montażu urządzeń wewnątrz budynku,
- sprawdzenie stanu istniejącej instalacji i infrastruktury niezbędnej do montażu urządzeń OZE,
- dobranie odpowiednich typów urządzeń.

Na zlecenie Miasta Krasnystaw, przedstawiciele firmy zewnętrznej, zweryfikują informacje podane przez mieszkańców w ankietach oraz ocenią techniczne możliwości wykonania instalacji solarnej przypisanej dla każdej nieruchomości. Terminy wizyt zostaną wcześniej uzgodnione telefonicznie z mieszkańcami biorącymi udział w projekcie. Jeżeli warunki atmosferyczne sprzyjać będą pracy, inwentaryzacja rozpocznie się w listopadzie br.

Podczas inwentaryzacji nie będą pobierane żadne opłaty ani podpisywane umowy.

Od dnia 22 do 30 listopada br. mieszkańcy biorący udział w projekcie będą mogli podpisywać z Miastem Krasnystaw umowy regulujące wzajemne prawne, finansowe i organizacyjne zobowiązania stron związane z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych. Podpisywanie umów odbywać się będzie w pokoju nr 8 Urzędu Miasta Krasnystaw w godzinach pracy urzędu.
Kalendarz

Galeria