Informacja

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że bieżąca, VII kadencja rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast upływa z dniem 16 listopada 2018 r.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wybrani w wyborach samorządowych w bieżącym roku obejmują urząd po złożeniu ślubowania podczas inauguracyjnej Sesji Rady Gminy. Jej  zwołanie należy do zadań Państwowego Komisarza Wyborczego, który ustala jej termin w ciągu 7 dni od zakończenia tej kadencji, czyli po 16 listopada br.
Kalendarz

Galeria