Wyniki głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w głosowaniu na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży na rok 2019 złożono 884 karty do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano – 585 głosów ważnych oraz 299 nieważnych.

Największe poparcie uzyskały poniższe zadania, które będą realizowane w przyszłym roku:

1. Doposażenie w ławki boisk treningowo – meczowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

2. Szachy XXL.
Kalendarz

Galeria