Nabór do Służby Więziennej!

Areszt Śledczy w Krasnymstawie informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego. Dokumenty składać można w komórkach kadrowych wybranych jednostek osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24 października 2018 r. (decyduje data wpływu do jednostki). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej -> Przeczytaj więcej.
Kalendarz

Galeria