Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 roku w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury zorganizowano uroczyste, miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Mieszkańcy Krasnegostawu, w tym uczniowie szkół, samorządowcy, rodzice, uczniowie oraz wszyscy inni, którym na sercu leży los nauczycieli zebrali się wspólnie, aby świętować ten ważny dzień. Uroczystość zorganizowali oraz poprowadzili nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie Iwona Janeczek oraz Andrzej Miciuła.

Spośród zaproszonych gości przemówienia okolicznościowe wygłosili: Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Henryk Radej - starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Bożena Gawron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Krasnymstawie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Spotkanie było okazją do uhonorowania pracy kadry dydaktycznej miejskich szkół i przedszkoli. Nauczyciele otrzymali zarówno państwowe wyróżnienia, jak i Nagrody Burmistrza oraz Dyrektora.

Prowadzący poinformowali, że najwyższe odznaczenia odebrali: Monika Skrzypa – z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty), Kazimiera Włodarczyk – z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 (Medal Złoty za długoletnią służbę). Katarzyna Bujak z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 (Medal Brązowy za długoletnią służbę) oraz Monika Zbrońska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (Medal Brązowy za długoletnią służbę).

Następnie Hanna Mazurkiewicz wraz z Januszem Rzepką wręczyli Nagrody Burmistrza nauczycielom z miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.

W  każdym z miejskich przedszkoli nagrodę otrzymało dwóch nauczycieli:


z Przedszkola nr 1 :

  1. Dyrektor Anna Mrozek
  2. Urszula Sawa

z Przedszkola nr 4:
  1. Dyrektor Agnieszka Guz
  2. Ewa Szewczak


z Przedszkola nr 5 :

  1. Dyrektor Edyta Czerw
  2. Justyna Szałachwij


z Przedszkola nr 6 :

  1. Dyrektor Izabela Sawa
  2. Katarzyna Barlakowska


z Przedszkola nr 8 :

  1. Dyrektor Małgorzata Nowicka
  2. Agnieszka Książek


Dodatkowo odebrało je siedmiu nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr  5 im. Orląt Lwowskich

1. Marzena Bas
2. Małgorzata Bojarczuk
3. Alicja Bolesta
4. Inga Droszcz
5. Bożena Mąka
6. Teresa Miszczak
7. Marta Ziarko


oraz dwunastu z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Jana Pawła II

1. Alicja Kasprzak – Żeżuła
2. Barbara Huszcza
3. Leszek Darmochwał
4. Anita Iwanicka – Kulibab
5. Małgorzata Wróbel
6. Teresa Kubina
7. Piotr Galiński
8. Maria Liśkiewicz
9. Roman Łukaszewski
10. Jolanta Garbal
11. Magdalena Nawrocka
12. Ewelina Głuchowska


i  taka sama liczba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza:

1. Marzena Morylowska
2.  Anna Bobryk
3. Agnieszka Chałubińska
4. Barbara Grzegorzewska
5. Andrzej Grzywna
6. Jolanta Lewandowska – Giereś
7. Dorota Mojska – Bąk
8. Edyta Pajura
9. Małgorzata Stańczuk  
10. Maria Wodyk
11. Dorota Wodyńska – Berbeć
12. Monika Zbrońska


Ostatnią część uroczystości stanowiło wręczenie, przez dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli Nagród Dyrektora wyróżnionym nauczycielom.

Wydarzenie uświetnili swoim występem uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, którzy przygotowali część artystyczną pod kierunkiem Doroty Niemczyckiej, Edyty Pajury i Tomasza Chałubińskiego.
Kalendarz

Galeria