Czterdzieści par obchodziło - Złote Gody!

Jubileusz 50-lecia małżeństwa odbył się 22 września 2018 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na ceremonię zgłoszono czterdzieści par, które przeżyły wspólnie już ponad pół wieku. Oficjalną część uroczystości poprowadziła Ewa Gleń - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnymstawie, która przywitała jubilatów oraz towarzyszących im członków rodzin.

Następnie kilka słów w kierunku zebranych wystosowała Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu. Każdy z jubilatów otrzymał medal za długoletnie pożycie małżeńskie, wręczony w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przez Burmistrza Krasnegostawu w asyście z Januszem Rzepką -  Przewodniczącym Rady Miasta Krasnystaw. Na koniec, podczas uroczystego poczęstunku przedstawiciele władz miasta,  jubilaci i zaproszeni goście odśpiewali tradycyjne „sto lat” i wznieśli wspólnie toast za zdrowie szczęśliwych małżeństw. Wydarzenie uświetnił swoim występem zespół Apostolica pod przewodnictwem Lucjana Chruściela.
Kalendarz

Galeria