Obwieszczenie Burmistrza Krasnegostawu w sprawie umieszczania plakatów wyborczych

Burmistrz Krasnegostawu przypomina, że na podstawie art. 110 §1 Kodeksu Wyborczego:

"Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia."

Miejsca na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych  i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych zostały podane do publicznej wiadomości w Obwieszczeniu Burmistrza Krasnegostawu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0OBWIESZCZENIE-reklama.pdf


Kalendarz

Galeria