Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno - zimowym i związaną z tym migracją ptaków dzikich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina, że wszystkie osoby, które utrzymują drób, muszą wypełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem, osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązani są przestrzegać nakazów:

 1. utrzymywania drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii fakt utrzymywania drobiu;
 3. drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych, do których dostęp mają ptaki dzikie;
 4. pasza i woda musi być zabezpieczona przed dostępem ptaków dzikich i przed ich odchodami;
 5. ściółka użyta w gospodarstwie ma być przetrzymywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu, zasad higieny osobistej;
 7. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi, używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem;
 8. osoby polujące na ptaki dzikie, nie mogą obsługiwać drobiu w ciągu 72 godz. od polowania;
 9. prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.


Jednocześnie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększona śmiertelność drobiu lub innych utrzymywanych w gospodarstwie ptaków;
 2. spadku pobierania wody i paszy;
 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność,
 4. sinica i wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie  wyraża gotowość do wzięcia udziału  w spotkaniach z hodowcami drobiu. Termin proszę uzgadniać telefonicznie pod nr: 82 576 31 59.


Informacja
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiKalendarz

Galeria